Image default
InstellingenOnderwijsPolitiekSamenleving

Brusselse scholen flirten met het verzadigingspunt

De laatste tien jaar is de Brusselse bevolking sterk toegenomen. Dat had zijn weerslag op het aantal leerlingen in de kleuter-basis en middelbare scholen. Tussen 2010 en 2018 nam de Brusselse scholenpopulatie toe met niet minder dan 27000 leerlingen, een stijging die de laatste twee jaar niet is gestopt. Die 12 procent extra leerlingen heeft de scholen gedwongen om hun infrastructuur aan te passen om deze nieuwe leerlingen te kunnen opvangen. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) onderzocht hoe de scholen die aanwas van leerlingen hebben opgevangen.

Het grootste deel van de aangroei werd in bestaande schoolcampussen weggewerkt (60 procent). De andere 40 procent kwam terecht op nieuwe scholen, op scholen die de schaalvergroting opvingen door te fuseren, of door te schuiven met klassen en leerlingen naar aanleiding van een verhuis. De aangroei van leerlingenaantallen heeft niet alle scholen getroffen. In één school op drie daalde het aantal leerlingen, in 40 procent bleven de leerlingenaantallen gelijk en in een kwart van de scholen was er een aanzienlijke groei van het aantal leerlingen.

Volgens de Dienst Scholen van perspective.brussels zal 57 procent van de groei worden opgevangen door nieuwe infrastructuur op bestaande campussen, waarvan sommige projecten nog op de tekentafel liggen. Ongeveer 10000 leerlingen vonden een plek op nieuwe sites.

Uit een telefonische enquête lijkt echter dat de verdichting van bestaande schoolsites, waarvan de schoolbevolking is toegenomen, een negatieve invloed had op de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en op de leef- en leeromgeving van de leerlingen, en hier en daar een verzadigingspunt is bereikt. Het kwaliteitsverlies wordt verklaard door een gebrek aan gemeenschappelijke ruimten (sanitaire voorzieningen, refter, speelplaats, lerarenkamer, enz.) die volgens 58 procent van de respondenten niet meer aangepast zijn aan het aantal leerlingen.

De verdichting van de schoolsites roept vragen op over de infrastructuurnormen (en dan vooral het aantal vierkante meter per leerling) die worden opgelegd door de Gemeenschappen voor het toekennen van subsidies. Ten gevolge van de demografische groei is het aantal leerlingen in de scholen immers gestegen.

Het zou interessant zijn om de analyse verder uit te diepen, met name op geografisch niveau, alsu BISA, om de spreiding van de toename van het aantal leerlingen op het Brusselse grondgebied in de loop van de bestudeerde periode te bestuderen. Er moet worden nagegaan of de sterke groei van de schoolbevoking in de verschillende gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in dezelfde mate voordoet en op welke manier ze is opgevangen.

Ambitieus PhotonHub Europe wil 1000 jobs en 1 miljard Europese omzet creëren

frans

Erasmushogeschool Brussel lanceert UNESCO Leerstoel in ‘Toekomstbeelden en Co-creatie’

frans

Unieke polymeren maken dure herstellingen van soft robots onnodig

frans