Image default
Gezondheid Samenleving telex

ULB ontwikkelt met de kinocardiograaf een nieuwe tool voor de monitoring van hartinfarctpatiënten

Een nieuwe tool, die de energie registreert die de hartslag en de bloedstroom van het hart in de slagaders produceren, kan gebruikt worden in de monitoring van hartpatiënten. Dokter Pierre-François Migeotte van de Cardiologische Dienst van het Eramsusziekenhuis (ULB) ontwierp daarvoor een nieuw toestel, de kinocardiograaf en startte tegelijk met HeartKinetics een nieuwe spinoff.

“De kinocardiograaf is een toestel dat erin slaagt de kracht van het hart te koppelen aan de beweging van het bloed in het lichaam”, zegt Migeotte. “In het geval het hart abnormaal hard moet werken om het bloed rond te krijgen, kan dat een risico voor een herhaald cardiovasculair probleem aangeven bij verzwakte patiënten.”

Het toestel werd in Brussel op punt gesteld in samenwerking met het Brugmannziekenhuis, de Universiteit Eindhoven en met de steun van Innoviris, de Brusselse organisatie voor onderzoek en innovatie. Het heeft een lange testfase achter de rug.

De klinische proeven zijn volop aan de gang. “We werken daarvoor samen met partners uit Singapore, waar dat type hartinfarcten een veel grotere prevalentie heeft, tot drie keer zoveel als in Europa of de VS”, verduidelijkt Migeotte. “Bij ons wordt de diagnose bij 1,8 procent van de mensen gesteld, in Singapore loopt het aantal op tot 4,6 procent van bevolking.”

Vlaamse regering keurt nieuwe EHB-opleiding goed

frans

Un même gène se retrouve dans les tissus menacés par quatre maladies auto-immunes, dont le diabète

Christian Du Brulle

VUB-bevraging wil Belgisch Corona-solidariteit in kaart brengen

frans