Image default
Aarde Biologie Economie Instellingen Politiek Samenleving telex

Biodiversiteit is veel meer dan soortenrijkdom, zeggen wetenschappers wereldwijd

Onze bezorgdheid over de biodiversiteit focust te weinig op de genetische biodiversiteit, beweren onderzoekers en wetenschappelijke instituten wereldwijd, waaronder ook een team van de ULB. In hun rapport wijzen wetenschappers er op dat de genetische biodiversiteit de basis is van de evolutue van alle verdere biodiversiteit.

Een bestaand rapport van begin dit jaar, gepubliceerd door de organisatie achter het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro uit 1992, met als doel de deelnemende landen te begeleiden bij hun acties om de eigen biodiversiteit beter te beschermen en om hun vooruitgang te evalueren, volstaat volgens de wetenschjappers niet om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen. De auteurs van het rapport benadrukken dat er wel genoeg aandacht is voor het beschermen van bestaande en bedreigde ecosystemen, of van een aantal soorten. Maar, zo klinkt het, de indicatoren die moeten aangeven of eenland al dan niet vooruitgang boekt op vlak van biodiversiteit, focussen teveel op gedomesticeerde en geculticeerde soorten, alsook op wilde soorten die nuttig zijn voor die kweek- en teeltprogramma’s.

“We bevelen een ruimere focus aan, met inbegrip van het behoudt van de genetische biodiversiteit van alle soorten, niet enkel de gedomesticeerde of de nuttige”, aldus de wetenschappers die de alarmbel luiden. “Er moeten strategieën komen om de genetische erosie een halt toe te roepen, strategieën die wilde zowel als gedomesticeerde populaties toe moeten laten om zich aan te passen en te overleven.”

Volgens de wetenschappers is het genetische potentieel minstens even belangrijk om de biodiversiteit te handhaven als de feitelijke verscheidenheid aan soorten. Zo houd het intensief telen van gewassen het gevaar in dat een te smalle genetische basis de soortenrijkdom verarmt en zo ook de landbouw op termijn in gevaar kan brengen.

Belgische paleontologen ontdekken een nieuwe familie van hoefdieren die 54 miljoen jaar geleden in India leefde

frans

Beroepsleerlingen zijn géén dommeriken

frans

Coronalockdown: internationaal onderzoek wijst uit dat telewerken positief effect heeft op slaap