Image default
Aarde Biologie Klimaat

De biodiversiteit in de Amazone daalt richting Atlantische Oceaan

Christian Du Brulle

Een studie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) geeft aan dat de soortenrijkdom in de Amazonerivier afneemt, stroomafwaarts naar de monding in de Atlantische Oceaan toe. De enorme stroom herbergt bijna vijftien procent van alle soorten zoetwatervissen op aarde. Hoe dichter bij het Andersgebergte, hoe meer soorten er leven.

Voor hun onderzoek bestudeerden de wetenschappers de vissoorten in 97 zoetwaterbassins, verdeeld over de hele loop van de rivier. Ze gingen niet ter plaatse, maar gebruikten de bestaande literatuur met eerder gepubliceerd onderzoek, ze doken in museumcollecties en in online databases. De verzamelde info werd vervolgens in een model gegoten, waaruit dus bleek dat er almaar minder soorten zoetwatervissen te vinden zijn als je richting Atlantische Oceaan trekt.

De redenen voor die daling in biodiversiteit zouden kunnen liggen in de sterkere exploitatie van het regenwoud stroomafwaarts, met een grotere graad van ontbossing en meer plantages. Ook stuwdammen voor het opwekken van stroom kunnen een rol spelen omdat ze een natuurlijke migratie van soorten verhinderen.

VUB-KULeuven-Studie: waterkracht als steun voor zonne- en windenergie

frans

Een zomer met drie hittegolven

Christian Du Brulle

Portugese luchthaven bedreigd vogeltrekroute naar België

frans