Image default
AardeBiologieEuropaGeschiedenisInstellingenKlimaatPolitiekSamenlevingtelex

Klimaat: hoe meer studies, hoe groter de problemen

Wetenschappers van onder andere de VUB en UCLouvain namen in een review in Nature Reviews: Earth and Environment de VN-klimaatrapporten en de daarbij gemaakte risico-analyses van de voorbije twintig jaar onder loepe. Besluit: recentere klimaatrapporten schatten de risico’s van de opwarming over het algemeen hoger in. Dat heeft volgens de auteurs te maken met de groeiende wetenschappelijke bewijslast over de kwalijke gevolgen van de klimaatverandering. De gegevens uit de review benadrukken dat de noodzaak om te handelen stilaan dwingend wordt en dat het noodzakelijk is om te blijven investeren in wetenschappelijk klimaatonderzoek.

De internationale studie reviewde de sinds 2001 gepubliceerde rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De rapporten evalueren de risico’s van de klimaatverandering voor mens en natuur en geven die risico’s weer aan de hand van zogenaamde burning embers-diagrammen. De diagrammen werken met een kleurenschaal, die van wit naar rood en paars evolueert al naargelang de ernst van de risico’s.

“We onderzochten in onze review de geschiedenis van de risico-analyses en bekeken vanzelfsprekend ook de laatste risico-analyses van het IPCC”, zegt co-auteur en professor Klimaatwetenschap Wim Thiery (VUB). “Samen met vorsers van andere universiteiten tonen we aan dat de risico’s van de opwarming van de planeet algemeen beschouwd hoger bleken bij elke nieuwe risico-analyse vergeleken met eerdere inschattingen. Hoe meer studies en data er beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de risico’s berekend kunnen worden. En ook hoe slechter we er eigenlijk voor blijken te staan.”.

Het is de eerste keer dat de risiconiveaus en alle parameters waarmee ze ingeschat werden op een gestandaardiseerde manier worden vergeleken. In de publicatie proberen de onderzoekers ook de kwaliteit van de toekomstige risico-analyses te verbeteren. Ze lieten daarvoor methodieken die gangbaar zijn in de medische wetenschappen op de IPCC-analyses los. “Naar het voorbeeld van andere disciplines, zoals de geneeskunde, bevatten de meest recente risico-analyses van het IPCC nu evaluaties die op gestructureerde, gestandaardiseerde methoden gebaseerd zijn en kunnen ze worden ge-peer-reviewed”, zegt Thiery. “Daarmee willen we mogelijke foutmarges beperken en de reproduceerbaarheid van de geraamde risiconiveaus verbeteren.”

“Ons onderzoek benadrukt niet enkel de dringende noodzaak om te handelen, maar focust ook op de voordelen van een blijvende investering in wetenschappelijk onderzoek om het beleid op een zo correct mogelijke manier te kunnen informeren”, zegt de hoofdauteur van de studie, Zinta Zommers, van het VN-bureau voor Rampenbestrijding.

”De burning embers-diagrammen in de verslagen van het IPCC zijn cruciaal om beleidsmakers en het grote publiek bewust te maken van de risico’s van de klimaatverandering”, voegt professor Wim Thiery daaraan toe. “Ze tonen duidelijk aan dat, hoe sneller we de opwarming van de aarde stoppen, hoe minder schadelijk de gevolgen zullen zijn. Sommige van die gevolgen worden nu stilaan zichtbaar. Ik denk aan de toenemende bosbranden in Californië. In de toekomst zullen de burning embers-diagrammen steeds meer paars kleuren en zullen wereldwijd miljoenen mensen door de klimaatopwarming getroffen worden. Nu kunnen we misschien nog stellen dat de bosbranden in Californië te bestrijden zijn. Maar de gevolgen zullen blijven toenemen zolang we broeikasgassen uitstoten.”

“De inbreng van nieuwe kennis doet de ramingen in het algemeen naar hogere risico’s evolueren”, besluit Philippe Marbaix, onderzoeker aan de UCLouvain en co-auteur van de studie. “Toch was het al in 2001 en nog meer in 2009 duidelijk dat de gevolgen van de klimaatopwarming ernstiger en/of meer verspreid zouden zijn naarmate het niveau van de opwarming toeneemt.”

De publicatie vind je hier.

Double pass gaat samenwerken met FIFA

frans

Experimentele immuuntherapie hoopvol voor hervallende hersentumorpatiënten

frans

ULB-onderzoekers brengen scheuren en barsten in Zuidpoolgletsjers gedetailleerd in kaart

Christian Du Brulle