Image default
niet-geclassificeerd

Juiste ouderbetrokkenheid leidt tot betere schoolresultaten

Leerlingen hebben bijna dubbel zoveel kans om te slagen in het eerste jaar van het secundair onderwijs, op voorwaarde dat hun ouders op de juiste manier betrokken zijn bij hun leerproces. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de VUB van Valerie Thomas. Thomas bevroeg voor haar thesis, samen met een team van collega’s, vijfduizend ouders en hun kinderen uit de eerste graad van het secundair onderwijs.

 

Uit het onderzoek van Thomas blijkt nu dat die ouderbetrokkenheid wel degelijk van groot belang is voor de schoolgaande jeugd. “We zien dat de ouders in de lagere school meer contact hebben met onderwijzers en school”, weet Thomas, “maar dat ze tegelijk minder actief de leerstof van hun kinderen opvolgen. De school zelf wordt in het secundair in veel gevallen eerder onbekend terrein voor de ouders. De keren dat ze de kinderen ophalen aan de schoolpoort en dat ze contact hebben met de leerkrachten slinkt met het jaar. In het middelbaar veschuift de focus van de school naar de leerstof.”

Naast een grote bevraging organiseerde Thomas ook gesprekken met ouders en leerlingen. Daaruit bleek dat de perceptie van leerlingen over de betrokkenheid van hun ouders bij hun schoolwerk soms duidelijk afweek van het beeld dat de ouders van hun eigen inspaningen hebben. “Ouders hebben de neiging hun betrokkenheid te overschatten”, zegt Thomas.

Ouders van middelbare schoolkinderen die urenlang samen met hun kinderen zitten te studeren, pakken het eigenlijk verkeerd aan. “Ze moeten hun kinderen vooral leren hun plan te trekken. Het is niet zozeer het aantal uren ze met hun kinderen bezig zijn dat telt, wel de kwaliteit van die betrokkenheid. We zien dat de resultaten van de kinderen substantieel verbeteren in de mate dat ze zelfsandiger leren omgaan met hun leerstof.”

Ouders, aldus Tomas, kunnen beter hun energie steken in het bijbrengen van de skills waarmee hun kinderen hun leerstof zelf leren verwerken. Als ze daarnaast samen duidelijke doelstellingen afspreken en zich daar consequent aan houden, dan zijn de resultaten optimaal. Op die manier stimuleren ze ook hun welbevinden op de schoolbanken.

Grootste kerkhof van België geeft inzicht in laat- en postmiddeleeuwse Mechelse bevolking

frans

Nieuwe app moet nascholing leraars overbodig maken

frans

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in Brusselse straatnamen

Christian Du Brulle