Image default
Europa Gezondheid Instellingen Samenleving telex

Autoloze zondag in Brussel : spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsniveaus

DailyScience.brussels

Tijdens de autoloze zondag van 22 september heeft Leefmilieu Brussel een spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit vastgesteld, met concentraties van stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en black carbon die 70 % tot 85 % lager lagen dan op een werkdag en 55 % tot 70 % lager dan op een gemiddelde zondag.

De verbetering van de luchtkwaliteit was ook zeer duidelijk merkbaar in het tijdelijke meetstation aan het De Brouckèreplein. In het tijdsblok tussen 9u30 – 19u00 noteerde Leefmilieu Brussel een afname van 81 % van de concentraties NO en van 67 % van de concentraties NO2, vergeleken met de waarden geregistreerd op de werkdagen tijdens de Week van de Mobiliteit.

Er werd ook een sterke daling van de niveaus van het achtergrondgeluid opgetekend aan de verschillende stations voor geluidsmetingen in de nabijheid van wegen, in vergelijking met de zondag vóór het evenement.
Verder daalde het geluidsniveau substantieel (meer dan 10 dB(A)) in de meetstations  nabij autosnelwegen, maar bepaald langs de E411 in Oudergem en nabij de E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe.

La longueur des télomères influence la sévérité de la Covid-19

Christian Du Brulle

Des pistes pour rendre les nouvelles thérapies géniques accessibles

Christian Du Brulle

La dynamique récente des glaciers antarctiques mise en lumière

Christian Du Brulle