Image default
Instellingen Onderwijs Samenleving telex

Kinderopvang in het Brussels Gewest: waar zijn de tekorten?

Christian Du Brulle

Meer dan een derde van de Brusselse kinderen onder de drie jaar kan een plaats vinden in een kinderopvang. Het Gewest voldoet aan de Barcelona-norm die is vastgelegd door de Europese Commissie. De dekkingsgraad op gewestelijk niveau bedroeg 39,63% in 2018, hetgeen hoger is dan de Barcelonanorm. Maar, in zes gemeenten (Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Schaarbeek, Vorst en Jette) was in 2018 de dekkingsgraad lager dan 33%.

Om de norm te behalen, zou er een plaats moeten zijn voor 25 479 kinderen. In 2018 waren er 20 194 plaatsen, dus om deze norm te behalen zouden er 5 285 plaatsen moeten bijkomen.

De Focus nr. 38 van het BISA (Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, van perspective.brussels) benadrukt waar de noden aan kinderopvang het grootst zijn en probeert te achterhalen hoeveel plaatsen voor jonge kinderen moeten worden gecreëerd in de formele kinderopvang om aan de beleidsnormen te voldoen.

VUB en ULB willen als belangrijke werkgevers in Brussel voorbeeldrol opnemen inzake gelijkheid

frans

Autoloze zondag in Brussel : spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsniveaus

Christian Du Brulle

VUB-kinderpsycholoog Gerrit Loots onderzoekt integratie teruggekeerde Belgische IS-kinderen

frans