Image default
InstellingenOnderwijsSamenlevingtelex

Hulp bij studiekeuze nog belangrijker in tijden van corona

De huidige coronacrisis maakt het voor veel jongeren extra lastig om een studierichting te kiezen. Zeker voor pioniersstudenten, die als eerste in hun familie verder studeren na het secundair onderwijs. Daarom organiseert Odisee campus Brussel de Studiekeuzecheck-in.

Een studiekeuzeproces vraagt tijd en energie. Dat is altijd al zo geweest voor studiekiezers voor het hoger onderwijs, maar de huidige coronacrisis maakt het extra lastig om je te oriënteren op een traject in het hoger onderwijs. “Open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten konden ofwel niet doorgaan of waren voornamelijk virtueel mogelijk, met alle beperkingen van dien”, stelt An De Moor, projectmanager van de co-hogeschool Odisee. “Daarom organiseren we de Studiekeuzecheck-in, die verder bouwt op onze succesvolle College Kick-Off van vorig academiejaar. Door de coronamaatregelen hebben we dat tweedaagse programma moeten herleiden tot een programma van één dag, dat we twee keer aanbieden, om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Want dat is ons ultieme doel, zoveel mogelijk studenten vertrouwen geven om te starten met hun opleiding én zoveel mogelijk uitval voor de januari-examens vermijden.”

Deelnemers aan de Studiekeuzecheck-in krijgen tijdens de Studiekeuzecheck-in alle informatie die ze nodig hebben om hun studiekeuze te maken. “Via workshops staan de toekomstige studenten een hele dag stil bij de verschillende factoren die een rol spelen bij hun studiekeuze”, zegt De Moor. “Enthousiaste Odisee-studenten en -docenten en studieadviseurs staan hen hierin een hele dag bij. Zo leren de toekomstige Odisee-studenten niet alleen bij over zichzelf, maar kunnen ze ook kennismaken met het hogeschoolleven, hun mogelijke medestudenten en de docenten.”

De Studiekeuzecheck-in richt zich in de eerste plaats tot zogenaamde pioniersstudenten, die als eerste in hun familie verder studeren na het secundair of voortgezet onderwijs. “Uit recent onderzoek blijkt dat deze studenten anders navigeren door het onderwijslandschap dan studenten van wie de ouders hebben gestudeerd. Sterker nog, ze hebben een ongelijke startpositie. Bovendien geven eerstegeneratiestudenten in de les minder aan dat ze iets niet begrepen hebben en krijgen ze ook thuis vaak minder hulp met school en studie, waarmee ze dus twee stappen achterstaan. Met initiatieven als de Studiekeuzecheck-in willen we de drempel naar het hoger onderwijs doen verdwijnen.”

Foto Odisee

Paddenstoelen en schimmels zijn 300 miljoen jaar ouder dan gedacht

Christian Du Brulle

VUB en UGent lanceren nieuwe studie over emotie en zingeving tijdens coronacrisis

frans

Diversiteit aan micro-organismen op Antarctica blijkt veel rijker dan gedacht

Christian Du Brulle