Image default
Biologie Gezondheid Instellingen Samenleving telex

Neen, winterkloven zijn géén Covid-19-symptoom

Christian Du Brulle

Sedert het begin de coronacrisis worden artsen geregeld geconfronteerd met jonge mensen met winterkloven. Normaal worden die kloven veroorzaakt door blootstelling aan koude of door sommige auto-immuunziekten. Ze vroegen zich daarom af of dat soort kloven ook een symptoom zouden kunnen zijn van een Covid-19-besmetting. De Dienst Dermatologie van het Univeritair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel startte daarom met een onderzoek, dat de link niet kon bevestigen. “Het ontstaan van winterkloven zou veeleer te maken hebben met het gebrek aan beweging sedert het begin van de lockdown”, zo klink het.
De dermatologen van Saint-Luc onderzochten 47 gevallen van jonge patiënten met een gemiddelde leeftijd van iets meer dan 26 jaar, die allemaal last hadden van kloven, vooral aan de voeten. Meer dan de helft van de onderzochte groep gaf aan enkele Covid-19-klachten gehad te hebben, zoals koorts, hoesten, verkoudheid en spijsverteringsproblemen. De patiënten werden allemaal getest op Covid-19 maar geen enkele ervan testte ook positief, zodat een link tussen corona en de kloven uitgesloten is.
Uit verder onderzoek van de patiënten bleek evenwel dat ze sedert de lockdown een erg zittend leven achter een scherm hadden geleefd. De winterkloven zouden veroorzaakt zijn door een verslechterde bloedsomloop ter hoogte van de ledematen.

COVID-19 communicatieleidraad van VUB en UGent geeft gespreksadvies voor zorgverstrekkers rond ziekte, opname en overlijden

frans

Coronalockdown: internationaal onderzoek wijst uit dat telewerken positief effect heeft op slaap

Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen fotografeert lege kust

frans