Image default
Geschiedenis Instellingen Samenleving

Dertig jaar Brussels Gewest: veel jongere bevolking en meer evenwicht tussen mannen en vrouwen

Frans Steenhoudt

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat sinds 1989 en viert dit jaar dus exact zijn dertigste verjaardag. Maar hoe oud zijn de Brusselaars zelf? En hoe is hun leeftijdsstructuur geëvolueerd over de volledige bestaansperiode van het Gewest? De Brusselse bevolking is tijdens de voorbije 30 jaar sterk verjongd.

Pyramide des âges, Bruxelles, 1989. © Perspective.brussels
Pyramide des âges, Bruxelles, 1989. © Perspective.brussels

Die verjonging is zichtbaar in de vorm van de leeftijdspiramide: in 1989 was veel rechthoekiger, terwijl ze in de loop der jaren een veel driehoekigere vorm gekregen met een dubbele basis.

Pyramide des âges, Bruxelles, 2019. © Perspective.brussels
Pyramide des âges, Bruxelles, 2019. © Perspective.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt vandaag heel wat meer mensen met de leeftijd van 30 jaar en flink meer jonge kinderen dan in zijn beginjaren. Vooral tussen 2007 en 2012 namen beide leeftijdsgroepen toe.

Op het vlak van de geslachtsstructuur telde het Brussels Gewest in 1989 veel meer vrouwen dan mannen. Vandaag is die kloof kleiner geworden, vooral bij de ouderen.

  • Meer informatie en analyses over de evolutie van de leeftijdspiramide van het Gewest tussen 1991 en 2016 vindt u in Focus nr. 16 van het BISA.
  • Meer bevolkingsgegevens over het Gewest kunnen geconsulteerd worden op de thematische pagina “Bevolking” van de website van het BISA en van de website van de Wijkmonitoring.
Print Friendly, PDF & Email

Nieuw rapport schetst de milieueffecten van offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee

frans

La vie du Soleil revisitée par les citoyens

Christian Du Brulle

VUB en UGent werken samen in nieuwe VRT-leerstoel “Media in samenleving in transitie”

frans