Image default
BiologieGezondheidPsytelex

Meeste alcholverslaafden hervallen binnen het jaar, zegt ULB-onderzoek

Onderzoekers van het Laboratoire de Psychologie Médicinale et Addictologie, een onderzoeksgroep aan de ULB (Brugmannziekenhuis), leggen het verband tussen het hervallen in een alcoholverslaving na een afkickkuur en twee neurocognitieve factoren. Het gaat enerzijds over een soort positieve vooringenomenheid tegenover alcohol na een ontwenningeskuur of, anders gezegd: het niet meer zien van de gevaren, en de capaciteit om onze eigen acties te sturen.

“Naar schatting vijf tot tien procent van de mensen met een alcoholprobleem volgen elk jaar een ontwenningsprogramma”, zeggen de onderzoekers in een mededeling. “Ondanks medicatie en psychosociale hulp hervalt toch een de helft van de patiënten binnen een termijn van drie maanden en bijna negentig procent binnen het jaar in zijn oude gewoonten. Enkel die patiënten die hun behandeling na de ontwenningskuur verder zetten, slagen er in om de alarmsignalen voor een alcoholverslving tijdig en afdoende te herkennen.

Belgische paleontologen ontdekken een nieuwe familie van hoefdieren die 54 miljoen jaar geleden in India leefde

frans

KMI berekent nieuwe klimaatnormalen voor de laatste dertig jaar

Christian Du Brulle

Neanderthalerskeletten van Goyet waren misschien een jachtbuit van mensengroepen uit het begin van de laatste ijstijd

frans