Image default
Biologie Gezondheid Psy telex

Meeste alcholverslaafden hervallen binnen het jaar, zegt ULB-onderzoek

Onderzoekers van het Laboratoire de Psychologie Médicinale et Addictologie, een onderzoeksgroep aan de ULB (Brugmannziekenhuis), leggen het verband tussen het hervallen in een alcoholverslaving na een afkickkuur en twee neurocognitieve factoren. Het gaat enerzijds over een soort positieve vooringenomenheid tegenover alcohol na een ontwenningeskuur of, anders gezegd: het niet meer zien van de gevaren, en de capaciteit om onze eigen acties te sturen.

“Naar schatting vijf tot tien procent van de mensen met een alcoholprobleem volgen elk jaar een ontwenningsprogramma”, zeggen de onderzoekers in een mededeling. “Ondanks medicatie en psychosociale hulp hervalt toch een de helft van de patiënten binnen een termijn van drie maanden en bijna negentig procent binnen het jaar in zijn oude gewoonten. Enkel die patiënten die hun behandeling na de ontwenningskuur verder zetten, slagen er in om de alarmsignalen voor een alcoholverslving tijdig en afdoende te herkennen.

VUB-onderzoeker ontwikkelt met SYMBIT een innovatief computermodel om vrachtverkeer te optimaliseren

frans

La plasticité de la tumeur joue un rôle important dans la formation des métastases

Christian Du Brulle

Journalisten gebruiken de term populisme te pas en heel dikwijls ook te onpas

frans