Image default
Aarde Bedrijven Economie Gezondheid Instellingen Materiaal Techno

De Brusselse riolen zijn een goudmijn

De Brusselse VUB-ULB spin-off SUBLIMUS wil goud en zilver extraheren uit het afvalslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Brussels Gewest. Uit proefstalen werd soms tot een gram goud gehaald per ton droog slib. In de commerciële mijnbouw, met zwaar materieel en dus enorme investeringen, wordt een goudmijn als rendabel beschouwd als er vijf gram goud per ton sediment wordt opgedolven. De zilverconcentratie in het slib ligt nog veel hoger dan die van het goud, met concentraties van vijf tot tien gram.

Het slib uit de zuiveringsinstallaties wordt momenteel grotendeels verbrand en naar stortplaatsen gebracht. Vroeger werd het als meststof in de landbouw gebruikt. Maar precies door de hoge concentraties zware en andere metalen is dat nu verboden in Vlaanderen. “Grote hoeveelheden slib uit zuiveringsinstallaties vertonen toxische metaalconcentraties”, zegt Brion.

Tot nu werd het slib daarom verbrand en daarna gestort, met de kosten en de milieurisico’s die daaraan verbonden zijn. Extractie en recycleren van metalen uit slib zou minstens een deel van de risico’s kunnen wegwerken en tegelijk een volwaardige nieuwe grondstofbron kunnen worden.

Edele metalen, zoals goud, zilver maar ook platina, belanden met de andere zware metalen, zoals koper, zink of lood, door allerlei processen in rioolwater. Een deel is afkomstig van het verslijten van juwelen. Maar er worden ook edelmetalen gebruikt bij de productie van medicijnen en ontsmettingsmiddelen. De metalen blijven na de zuivering van rioolwater in het slib achter en kunnen daar gerecupereerd worden. Recuperatie opent mogelijkheden om aan de nakende metaalschaarsheid tegemoet te komen. Naar schatting zullen metaalertsen uit mijnen over ongeveer 20 jaar uitgeput zijn. Hergebruik van metalen zal daarom steeds belangrijker worden. “In een wereld waar primaire grondstoffen alsmaar schaarser worden is het van cruciaal belang om het recyclagepotentieel van bestaande onbenutte afvalstromen, zoals slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties, te evalueren”, licht coördinator Dr. Natacha Brion van de VUB-onderzoeksgroep Analytical and Environmental Geochemistry (AMGC) toe.

Voor het SUBLIMUS project werken drie Brusselse laboratoria samen: het Engineering of Molecular NanoSystems (EMNS) van de ULB, Meurice R&D van de Haute Ecole Lucia de Brouckère (HLdB) en AMGC van de VUB. Het project wordt gefinancierd door Innoviris, het agentschap voor onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het werk en onderzoek van SUBLIMUS verloopt in drie etappes te werk. Eerst wordt er gecheckt hoeveel edele en zware metalen in het slib worden aanwezig zijn. Hiervoor voeren VUB-onderzoekers metingen uit in slibstalen van de twee Brusselse zuiveringsinstallaties. In een volgende stap wordt onderzocht hoe men die metalen op een milieuvriendelijke manier uit het slib kan extraheren. Hier gaan de onderzoekers van Meurice R&D uitzoeken of ze speciale bacteriën kunnen gebruiken om metalen uit het slib te wassen. In de derde fase onderzoeken VUB- en ULB-wetenschappers hoe ze het edelmetaal op een milieuvriendelijke manier uit het metaalmengsel kunnen zuiveren en recycleren.

Girls Leading in Science: win een jaar aan de unief

Christian Du Brulle

Belgische risico-analyse voor Afrikaanse verspreiding van het Coronavirus

Christian Du Brulle

De biodiversiteit in de Amazone daalt richting Atlantische Oceaan

Christian Du Brulle