Image default
Biologie Economie Gezondheid Politiek Samenleving telex

ULB ontwikkeld algoritme om aantal COVID-testen te reduceren

In de strijd tegen SARS-CoV-2 is het belangrijk om snel en continu zicht te krijgen op wie besmet is. Een massieve teststrategie kost handenvol centen, die sommige landen, waaronder nogal wat ontwikkelingslanden, moeilijk kunnen dragen. Jacob Souopgui, onderzoeker aan het Institut de biologie et de médecine moléculaire van de ULB heeft met verschillende Rwandese collega’s daarom een andere teststrategie ontwikkeld gebaseerd op het testen van testgroepen binnen de populatie. Vraag is alleen hoe artsen de juiste en voldoende representatieve testgroepen kunnen selecteren, zonder uit te komen bij een onderschatting van het probleem.

Een mogelijke reductie van het aantal testen moet gepaard gaan met een hoge testsnelheid. Zoniet krijgt een sluimerende epidemie de kans om zich in volle kracht te ontwikkelen. De onderzoekers hebben daarom een bruikbaar algoritme ontwikkeld, waarmee ze de situatie in de testgroepen kunnen linken aan de volledige populatie.

“De eerste simulaties zijn hoopvol”, klinkt het, in die mate zelfs dat ze nu op het terrein in Rwanda en in Zuid-Afrika de zaak aan het testen zijn.

Het gebruik van op grote schaal uitgerolde tests bij referentiegroepen om de ampleur van de epidemie in te schatten bij de bevolking is, samen met de snelle isolatie van geïnfecteerde personen, een prima strategie voor het managen op lange termijns van de COVID-19-epidemie.

Onbewust denken heel veel mensen dat wiskunde voor mannen is en talen voor vrouwen…

Christian Du Brulle

Tweederde van de fietsongevallen bij jongeren gebeurt op wegen zonder fietspaden

frans

Leefmilieu Brussel zoekt vrijwilligers voor NO2-meetcampagne

Christian Du Brulle