Image default
BiologieEconomieGezondheidPolitiekSamenlevingtelex

ULB ontwikkeld algoritme om aantal COVID-testen te reduceren

In de strijd tegen SARS-CoV-2 is het belangrijk om snel en continu zicht te krijgen op wie besmet is. Een massieve teststrategie kost handenvol centen, die sommige landen, waaronder nogal wat ontwikkelingslanden, moeilijk kunnen dragen. Jacob Souopgui, onderzoeker aan het Institut de biologie et de médecine moléculaire van de ULB heeft met verschillende Rwandese collega’s daarom een andere teststrategie ontwikkeld gebaseerd op het testen van testgroepen binnen de populatie. Vraag is alleen hoe artsen de juiste en voldoende representatieve testgroepen kunnen selecteren, zonder uit te komen bij een onderschatting van het probleem.

Een mogelijke reductie van het aantal testen moet gepaard gaan met een hoge testsnelheid. Zoniet krijgt een sluimerende epidemie de kans om zich in volle kracht te ontwikkelen. De onderzoekers hebben daarom een bruikbaar algoritme ontwikkeld, waarmee ze de situatie in de testgroepen kunnen linken aan de volledige populatie.

“De eerste simulaties zijn hoopvol”, klinkt het, in die mate zelfs dat ze nu op het terrein in Rwanda en in Zuid-Afrika de zaak aan het testen zijn.

Het gebruik van op grote schaal uitgerolde tests bij referentiegroepen om de ampleur van de epidemie in te schatten bij de bevolking is, samen met de snelle isolatie van geïnfecteerde personen, een prima strategie voor het managen op lange termijns van de COVID-19-epidemie.

Telenet investeert 4 miljoen in de Academy for Digital & Data Talent

frans

Portugese luchthaven bedreigd vogeltrekroute naar België

frans

ULB onderzoekt invloed van pandemie op het geloof

Christian Du Brulle