Image default
Gezondheid Politiek Psy psychologie Samenleving telex

ULB-onderzoek: proefpersonen laten vooral hun slaap door corona-berichtgeving

Tijdens de eerste Covid-19- lockdown onderzochten vorsers van de ULB en met collega’s uit Hongarije en Spanje of en hoe de nachtrust onder de pandemie te lijden had. Bij 166 proefpersonen werd de slaap en de mentale gezondheid gemonitord. Uit het onderzoek bleek dat de mentale rust en de slaap vooral onder druk kwamen door de dagelijkse confrontatie met het grote aantal sterfgevallen door Corona. Voor de ULB werkten onderzoekers Peter Simor en Philippe Peigneux, van het Centre de Recherche en Cognition et Neurosciences en het Institut des Neurosciences, mee aan het onderzoek.

De onderzoekers ondervroegen twee keer per dag een groep van 166 vrijwillgers gedurende twee weken. De bevraging gebeurde via een online interface. De vragen gingen dieper in op de slaap en op negatieve psychologische invloeden van de pandemie en de berichtgeving errond. De methode maakte het mogelijk om verschillende variabelen op een prospectieve manier in kaart te brengen en bepaalde tendenzen bij de proefpersonen waar te nemen.

Ze merkten bij het onderzoek op dat een slechte nacht vaak gevolgd werd door een dag met meer psychologische problemen. Tegelijk was een dag vol beslommeringen goed voor een minder goede nachtrust, waardoor de twee fenomenen elkaar versterkten. Verder bleek dat de dagelijkse rapportering over het aantal COVID-19-slachtoffers allesbehalve goed was voor de mentale rust van de proefpersonen.

Un stent résorbable de seconde génération testé en Belgique

Christian Du Brulle

VUB-onderzoek moet goud van boeddhistische stupa op zijn plaats houden

frans

Relatief meer oversterft in Brussel door COVID-19

Christian Du Brulle