Image default
BiologieGeneeskundeGezondheidInstellingenSamenleving

Het zijn niet de kinderen die COVID-19 thuis binnenbrengen

“Kinderen zijn niet de belangrijkste verspreiders van het coronavirus”, zegt Dr Pierre Smeesters, hoofd pediatrie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UZKF) en onderzoeker van de Faculteit Geneeskunde van de ULB. Smeesters poneert zijn stelling op basis van de ervaringen van de laaatste zes maanden in zijn ziekenhuis.

“Tussen maart en augustus 2020 werden amper 44 pedriatische patiënten positief getest op COVID-19”, stelde Smeesters vast. “Ze vertoonden voor het overgrote deel enkel milde symptomen. Slechts één patiênt baarde de artsen in het ziekenhuis zorgen, maar zijn toestand verbeterde binnen een tijdspanne van 24 uur.

Smeesters merkt op dat tijdens die periode maar weinig zorgverleners zelf ziek werden. 5,2 procent van het UZKF -personeel testte positief op het coronavirus in dezelfde periode. Ter vergelijking: in het Sint-Pietersziekenhuis testte over dezelfde maanden 12,6 procent van het zorgpersoneel positief.

Wereldwijd zien we dat in familiale clusters vooral de volwassenen getroffen worden: “Zij zijn het die het virus in huis binnenbrengen en niet de kinderen”, aldus Smeesters.

Volgens zijn gegevens hebben kinderen jonger dan 15 jaar weinig kans om besmet te raken, laat staan om het virus door te geven. Volgens de arts kunnen de kinderen eigenlijk gewoon weer allemaal naar school. “Voor de kinderen is de kosten-baten-afweging heel snel gemaakt”, besluit Smeesters. “Ze kunnen beter weer naar de school in plaats van thuis te zitten. Kinderen hebben behoefte aan een zo normaal mogelijk leven.”

Om hun bevindingen beter te kunnen delen met iedereen hebben de pediaters de website covidforkids opgezet.

Geologische CO2-opslag kan tot twee derde van de industriële uitstoot neurtraliseren

frans

Neanderthalerskeletten van Goyet waren misschien een jachtbuit van mensengroepen uit het begin van de laatste ijstijd

frans

VUB-ingenieurs testen prototype van nieuw beademingstoestellen

frans