Image default
GezondheidpsychologieSamenlevingtelex

COVID-19 communicatieleidraad van VUB en UGent geeft gespreksadvies voor zorgverstrekkers rond ziekte, opname en overlijden

In deze corona-crisis wilen VUB en UGent de hulpverleners in sectoren als ziekenhuizen en woonzorgcentra met raad en daad bijstaan. Ze hebben daarvoor een leidraad opgesteld om zorgverstrekkers te helpen bij hun communicatie naar patiënten toe. Hoe kunnen ze omgaan met de vele vragen, met de onzekerheid en hoe kunnen ze patiënten goed begeleiden en daarover helder communiceren? Onderzoekers van Zorg rond het Levenseinde, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent hebben daarom naar buitenlands voorbeeld een COVID-19 communicatieleidraad opgesteld voor hulpverleners. De leidraad bevat gespreksstrategieën en adviezen voor goede communicatie met patiënten en hun naasten en zijn vooral gericht op het bespreken van moeilijke onderwerpen gerelateerd aan de huidige COVID-19 crisis.

De onderzoekers bundelden daartoe de bestaande kennis en expertise in palliatieve zorg en levenseindezorg. Ze vulden hun expertise aan met input uit het VitalTalk programma en van het Center to Advance Palliative Care uit de VS om te komen tot een aan onze context aangepaste COVID-19 communicatieleidraad. Het opstellen van de leidraad gebeurde verder in samenwerking met zorgverleners uit verschillende sectoren in Vlaanderen (thuiszorg, palliatieve zorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra), die elk vanuit hun eigen discipline (huisartsgeneeskunde, geriatrie, verpleegkunde, spoeddienst, etc.) feedback hebben gegeven.

Vertrekkende vanuit een versie die ontwikkeld en gepubliceerd werd door onderzoekers van het VitalTalk programma en het Center to Advance Palliative Care uit de VS, hebben de onderzoekers een Nederlandstalige vertaling en aanpassing naar de Vlaamse context gemaakt in samenwerking met verschillende zorgverleners in Vlaanderen.

De COVID-19 communicatieleidraad zal verspreid worden naar verschillende organisaties en zorgverleners, die de leidraad op hun beurt verder kunnen verspreiden naar andere zorgverleners binnen hun organisatie of dienst. De leidraad is ook terug te vinden op de website van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: http://www.endoflifecare.be/tools-voor-zorgverleners-covid-19

De COVID-19 communicatieleidraad is opgebouwd uit verschillende thema’s:

Screening: bij vermoeden van infectie

Voorkeuren: als iemand niet naar het ziekenhuis wil

Triage: als een zorgverlener moet beslissen waar een patiënt heen moet

Opname: als een patiënt naar het ziekenhuis of intensieve zorg moet

Begeleiding: als het ‘omgaan met’ (coping) een boost nodig heeft of wanneer emoties hoog oplopen

Beslissen: als de dingen niet zo goed gaan, zorgdoelen, code status

Beperkte middelen: als de nood ervoor zorgt dat u keuzes moet maken

Op de hoogte brengen: als iemand telefonisch moet worden ingelicht

Anticiperen: als een zorgverlener zich zorgen maakt over wat zal gebeuren

Rouw: als iemand gestorven is

Indien een zorgverlener specifieke vragen heeft rond palliatieve zorg of het levenseinde ten tijde van de COVID-19 crisis kan hij contact opnemen met het netwerk palliatieve zorg of met een LEIFpunt in zijn of haar regio, te vinden op de website van het LevensEinde InformatieForum (https://leif.be/professionele-info/). LEIF staat ook voor voor elke zorgverlener klaar (https://leif.be/vragen-antwoorden/corona/). Via de LEIFlijn kan iedereen terecht voor vragen of advies omtrent het levenseinde. In tijden van de COVID-19 crisis werkt ze hierrond intens samen met het Forum Palliatieve Zorg. De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur via het nummer 078/15 11 55, of via info@leif.be.

Wie vragen heeft omtrent de ontwikkeling van de communicatieleidraad kan contact opnemen met Dr. Aline De Vleminck (aline.de.vleminck@vub.be, 0472/ 240 816).

Les trois « C » du télétravail: confiance, collaboration et coordination

Christian Du Brulle

Grootschalig skelettenonderzoek legt de wortels van de middeleeuwse Ieperling bloot

frans

Belgische wetenschappers ontdekken een groene gloed rond Mars

Christian Du Brulle