Image default
BiologieEconomieGezondheidInstellingenPolitiekSamenlevingtelex

ULB en UNamur: Corona-exitstrategie met behoud sociale afstand

Onderzoekers van de ULB en de UNamur hebben een kader uitgewerkt voor de afbouw van de corona-lockdown-maatregelen in ons land. Ze pleiten voor het nog geruime tijd aanhouden van de sociale afstand, voor een uitgebreide screening van de bevolking en voor het traceren van de contacten van besmette mensen. Hun onderzoek verscheen vandaag in Nature Medicine..

“Het gaat over een progressieve en verantwoorde afbouw van de maatregelen’, aldus Drs Marius Gilbert, Mathias Dewatripont, Michel Goldman, Eric Muraille en Jean-Philippe Platteau (ULB et UNamur). “Die moet de belasting van onze gezondheidszorg binnen de perken houden gedurende de periode dat we naar betere medicijnen en behandelingen zoeken. Die aanpak moet ons tegelijk de tijd geven om te zoeken naar een werkzaam vaccin, terwijl in de bevolking de immuniteit groter wordt.”

De afbouwstrategie steunt op drie complementaire pijlers. Een eerste is het aanhouden van de sociale afstand, om het aantal besmettingen te beperken. In tweede lijn moet een screening de besmette personen en de dragers van het virus detecteren, mét of zonder symptomen. Zo krijgen we een beeld van wie nog risico loopt en wie potentieel beschermd is. Van de besmette personen worden de andere mensen waarmee ze in contact kwamen getraceerd. Mensen die de ziekte nog doormaken worden in quarantaine geplaatst. Cijfers over de mensen die antistoffen hebben en die dus de ziekte al dan niet zichtbaar hebben doorgemaakt moeten een realistisch beeld geven van de collectieve immuniteit in de bevolking.

Het zal daarom nodig zijn een grootschalig screenings- en traceringsprogramma op te starten. Eerst moet dat deel van de bevolking aan de beurt komen dat in essentiële sectoren tewerk is gesteld, zoals de gezondheidszorg, de veiligheidsdiensten en de voedingssector. In een tweede fase volgen dan de risicogroepen en die groepen binnen dewelke een verspreiding van het virus gemakkelijk kan plaatsvinden. Een derde groep zijn die mensen die de economie weer op gang kunnen trekken.

Geen gemakkelijke oefening, vinden de onderzoekers, vooral voor wat betreft het definiëren en aflijnen van de te testen groepen in een totale transparantie binnen een socio-economische en demografische context. De onderzoekers willen daarbij twee types testen inzetten: testen die ons vertellen wie antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus en testen om te zien wie de ziekte doormaakt.

De aarde vanuit de ruimte bij Geopolis

Christian Du Brulle

Belgische onderwaterarcheoloog vindt offerandedoosje in het Titicacameer

Christian Du Brulle

Topvoetballers drinken niet genoeg

frans