Image default
BiologieGezondheidOnderwijsPsypsychologieSamenlevingSmiletelex

Theater en wetenschappen: we worden gemanipuleerd door ons brein

Biofysicus Yvain Juillard is onderzoeker aan de ULB. Hij doet onderzoek naar een nog relatief ongekend domein van het menselijk wezen: de hersenen. Zijn doctoraatsonderzoek aan de faculteit Psychologie focust op de perceptie van personen die geconfronteerd worden met metacognitieve kennis, de kennis om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren.

Juillard is goed geplaats voor zijn onderzoek, want in zijn vrije uren is hij ook acteur en theatermaker, met een opeiding aan het INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion) in Brussel. Die skills gebruikt hij om zijn bevindingen over onze hersenen te delen in een theaterstuk met als titel Cerebrum, le faiseur de réalités, in het Théâtre des Martyrs op het Brusselse Martelarenplein. Tegelijk haalt hij uit het theater inspiratie voor zijn onderzoek.

“Onze hersenen voeden ons met niet veel anders dan met een gepersonaliseerde vertaling van onze omgeving”, zegt Juillard. “We zijn ontroerd door onze eigen herinneringen. Nochtans zijn we slechts een illusie, die leeft in een eigen illusie. We zien dus onze persoonlijke voorstelling van de werkelijkheid. Eigenlijk komt het er op neer dat we gemanipuleerd worden door onze hersenen. Die hersenen blijken erg kneedbaar door hun capaciteit om voortdurend de werkelijkheid te reconfigureren. Er is dus weinig keuze: we moeten onze hersenen exploreren om ze beter te begrijpen.”

Het theaterstuk is dialectisch en het publiek wordt gevraagd om actief mee te werken. Op de scène speelt zich bijna participatieve wetenschap af en na verloop van tijd komt de vraag bovendrijven: worden we om de tuin geleid door ons brein?

Die vraag vindt een verlengstuk in zijn wetenschappelijk onderzoek aan de ULB: welke emoties overvallen ons als we geconfronteerd worden met informatie die onszelf aanbelangt, maar die we zelf niet kennen? “Welke e

Honden werden al vroeg tijdens de laatste ijstijd gedomesticeerd

frans

Congolese schedels worden teruggegeven aan moederland

Christian Du Brulle

Lever les freins de l’économie de la fonctionnalité à Bruxelles

Christian Du Brulle