Image default
BedrijvenInstellingenOnderwijsSamenlevingtelex

Caroline Pauwels blijft rector van de VUB

Caroline Pauwels werd met 91 procent herkozen als rector van de VUB. Om verkozen te worden moest Caroline Pauwels de meerderheid van de stemmen krijgen op de beide VUB-campussen in Etterbeek en Jette. Voor de tweede keer sinds het ontstaan van de VUB moest die meerderheid worden behaald bij alle geledingen van de VUB.

De vooraf gestelde quora werden ruimschoots gehaald. Van het zelfstandig academisch personeel ging 81 procent stemmen, van het overige academisch personeel 54 procent, van de administratieve en technische medewerkers 71 %, van de personeelsleden van het UZ Brussel 22 procent en van de studenten 26 procent. Hiermee heeft de rector een heel breed draagvlak in de VUB-gemeenschap om in september haar tweede mandaat aan te vangen.

“Dit duidelijke mandaat van vertrouwen van de hele VUB-gemeenschap in mijn beleidsplannen motiveert me meer dan ooit om te blijven bouwen aan de verdere groei van de VUB als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling in het zeer diverse Brussel met een sterke Europese en internationale verankering” zegt Pauwels. “Ik ben alle VUB-ers die hun stem uitbrachten ook zeer dankbaar dat zij in deze moeilijke corona-periode hun grote betrokkenheid bij de VUB blijven tonen door aan de virtuele stembusgang en de onlinedebatten deel te nemen,”

Volgens Caroline Pauwels toont het succes van haar herverkiezing aan dat het beleidskompas van de voorbije vier jaar in de juiste richting staat. Ze belooft dan ook om verder te bouwen op de keuzes die haar afgelopen termijn kenmerkten. De koers van haar eerste beleidsplan van 2016 en van het daarop gebaseerde Algemeen Strategisch Plan 2030 wordt dus aangehouden. De herkozen rector versterkt de uitgangspunten van de voorbije vier jaar, radicaal-humanistisch, -digitaal, – democratisch -divers en -duurzaam, aan met drie nieuwe prioriteiten.

“Tijdens mijn volgende ambtstermijn zet ik versterkt in op het uitbouwen van een stevig raamwerk om van onze groei, bloei te maken gestoeld op governance, leiderschap, infrastructuur en mensen. Op die manier moet de VUB blijven groeien zonder aan kwaliteit en eigenheid in te boeten. Verder blijf ik krachtdadig investeren in de VUB als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling met een pionierende insteek, door slimme keuzes te maken en de juiste prioriteiten te leggen. Door krachtenbundeling en samenwerking wordt ruimte gecreëerd voor zowel fundamenteel, toegepast als translationeel onderzoek. Innovatie- en onderzoekssterktes moeten ons verder helpen de juiste strategische keuzes te maken. Tenslotte zetten we meer dan ooit koers op ‘horizon Europa’. Het Europese en internationale academische landschap maakt immers grote veranderingen door. De VUB moet zich daarin duidelijk positioneren, als een Vlaamse pionierende universiteit in het multiculturele Brussel, met een sterke Europese verankering – zoals in ons netwerk EUTOPIA – en internationale oriëntatie. Vanuit het centrum van Europa willen we blijven connecteren met de wereld,” besluit Caroline Pauwels.

Het mandaat van VUB-rector start aan het begin van het volgende academiejaar in september, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Voor Caroline Pauwels is het dus het tweede en laatste mandaat.

Meer informatie over het beleidsplan via https://today.vub.be/nl/artikel/naar-een-vub-met-nog-meer-impact en het integrale beleidsplan via https://www.vub.be/sites/vub/files/2020/rectorverkiezingen/beleidsplan_caroline_pauwels_web.pdf.

ULB-onderzoekers vinden achillespees van FATI-gemuteerde kankers

Christian Du Brulle

Beroepsleerlingen zijn géén dommeriken

frans

Eén op vijf Covid-19-slachtoffers vertonen hersenschade

Christian Du Brulle