Image default
InstellingenOnderwijsPolitiekSamenlevingtelex

Brusselse studentengemeenschap wordt steeds internationaler

Tussen november 2019 en maart 2020 voerde perspective.brussels een enquête uit bij de Brusselse studenten om te zien hoe ze de stad gebruiken en hoe ze hun relatie met de stad inschatten (“Blik op het studentenleven: stedelijke praktijken en omgang met de stad“). Het Gewest is nog altijd de grootste studentenstad van het land, met meer dan 100.000 inschrijvingen in de 50 instellingen voor hoger onderwijs (IHO) die zich op het grondgebied bevinden. Om een goed beleid te ontwikkelen wil het Gewest de studenten beter leren kennen, vandaar de enquête.

De verzamelde gegevens bieden een grondig inzicht in de Brusselse studentenbevolking en hun omgang met de stad. De enquête is een vervolg op een eerdere bevraging die tussen 2013 en 2015 uitgevoerd werd.

Bijna 5.000 deelnemers vulden een online vragenlijst in. Thema’s zoals mobiliteit, huisvesting, werk  en het leven in de wijk kwamen er aan bod. In de resultaten werd geen rekening gehouden met de gezondheidscrisis naar aanleiding van Covid-19, de enquête werd enkele dagen vóór het begin van de eerste lockdown afgesloten.

Van de respondenten woonde 67 procent van de studenten niet in het Brussels Gewest voordat ze hun studies aanvatten: 47 procent woonde elders in België en 20 procent in een ander land. De internationale studenten kozen voor Brussel omwille van de kwaliteit van het onderwijs, een specifieke opleiding, of de aantrekkingskracht van de stad. De resultaten wijzen er op dat 56 procent van de ondervraagden de intentie heeft om na zijn of haar studies in het Brussels Gewest te blijven wonen. Die score betekent een verhoging van 5 procent ten opzichte van 2013-2015.

Hoewel de meerderheid van de respondenten de Belgische nationaliteit heeft (75 procent), is een lichte stijging van het aantal studenten met een andere nationaliteit (van 21 naar 25 procent). 32 procent van de ondervraagden studenten zijn meertalig.

De toegankelijkheid van Brussel is een punt voor de studenten, want 28 procent van de studenten woont in een ander gewest en pendelt. 34 procent leeft in een studentenwoning (studio, gedeelde huurwoning, studentenresidentie, enz.).

Studentenresidenties en gedeelde huurwoningen zijn de woningtypes die de studenten het vaakst kiezen. Ze vertegenwoordigen samen 62 procent. Het huurcontract voor studenten, dat in januari 2018 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ingevoerd, wordt tot op vandaag het vaakst gebruikt.

De respondenten zijn in het algemeen tevreden over hun woonst en omgeving, maar 24,5 procent geeft aan dat de prijs-kwaliteitsverhouding van hun woning een problematisch is. 45 procent van de internationale studenten zeggen ontevreden te zijn over de kosten voor levensonderhoud in het Brussels Gewest. Om hun studies te kunnen financieren, is 44,6 procent van het totale aantal respondenten aan het werk (+11 procent).

Studenten doen hun verplaatsingen voornamelijk te voet (67 procent) of in combinatie met het openbaar vervoer (58 procent). Van wie niet deelneemt aan culturele activiteiten, geeft 40 procent aan niet op de hoogte te zijn van het aanbod.

41 procent van de studenten voelt zicht soms onveilig. Bij de Belgische studenten is dat wat meer (43 procent) dan bij internationale studenten (36 procent).

In het rapport worden ten slotte ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het doel is om te zorgen voor een beter onthaal van internationale studenten, maar ook voor een betere territoriale benadering van het studentenleven in Brussel (op basis van geharmoniseerde en geaggregeerde gegevens).

Deze tweede enquête is het resultaat van een samenwerking tussen de Brusselse hogeronderwijsinstellingen en verschillende teams bij perspective.brussels (Directie Territoriale Kennis, de Cel Studentenleven, de Cel Sport en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse).

 

Nieuwe gids leidt wandelaar naar eind negentiende-eeuwse kunstenaarsateliers

Christian Du Brulle

Krokodil van Bernissart was een alleseter

Christian Du Brulle

VUB lanceert gloednieuw instellingsbreed vak voor alle studenten over duurzaamheid

frans