Image default
Bedrijven Economie Europa Instellingen Politiek

Brussel sterke regio op vlak van Onderzoek, Ontwikkeling, en Innovatie (OOI)

Een nieuwe studie over de Brusselse sector OOI komt tot de conclusie dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de toonaangevende gewesten behoort, zelfs in Europees perspectief. De studie is gepubliceerd in het eerste nummer van een nieuwe reeks wetenschappelijke publicaties over Brussel onder de titel Brussels Innovation Insights,

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BGH) is niet alleen de agglomeratie met het grootste aantal studenten van België, het is ook de regio met de hoogste concentratie universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen van het land. De Brusselse context waarbinnen OOI plaatsvindt is ingebed in een socio-economisch systeem met de typische grootstedelijke spanning tussen welvaart en sociale uitdagingen. Het lijkt paradoxaal, zeker in het licht van de eerder negatieve berichtgeving over Brussel, dat niet minder dan 56 procent van de 30 tot 35 jarigen in 2018 een diploma hoger onderwijs had.

Er wordt flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in Brussel. De regio doet het beter dan toonaangevende regio’s en steden zoals Wenen, Berlijn of Noord-Holland. “4 procent van de kredieten die door de Brusselse overheden tussen 2010 et 2017 werden toegekend betroffen OOI-initiatieven”, stelde Innoviris vast.

De Brussel OOI-sector is bovengemiddeld sterk gericht op diensten, niet enkel in vergelijking met andere Belgische regio’s, maar ook in vergelijking met enkele vergelijkbare Europese dienstenregio’s. Die dienstengerichtheid is van uitermate groot belang bij het interpreteren van Brusselse data, of het nu gaat over O&O-uitgaven of het innovatiegedrag van ondernemingen. De Brusselse O&O-intensiteit lijkt relatief bescheiden, maar de investeringen nemen de laatste jaren sterk toe. Bovendien is de Brusselse OOI-sector kennisintensief. In vergelijking met België, staan in Brussel de (Hoogtechnologische) Kennisintensieve Diensten, in voor een relatief groot deel van de toegevoegde waarde. Ook op vlak van patenten en trademarks presteert Brussel relatief goed maar een gebrek aan recente data verhinderen hierover sluitende conclusies.

De OOI-sector is relatief vrouwelijk: bijna 40 procent van het Brusselse OOI-personeel een vrouw is. In Brussel werken daarmee relatief meer vrouwelijke O&O-personeelsleden dan in de EU-28 en in de rest van België. Bij benadering is 14 procent van alle vanuit Brussel geëxporteerde goederen hoogtechnologisch. Brussel scoort daarmee boven het Belgische gemiddelde (10 procent) en het Vlaamse (7 procent). Alleen Wallonië doet het nog beter : van alle Waalse geëxporteerde goederen is meer dan 20 procent hoogtechnologisch.

Net zoals andere Europese stadsregio’s, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met heel wat maatschappelijke evoluties en uitdagingen op vlak van milieu, mobiliteit, welvaart, werkgelegenheid en sociale ongelijkheid. Eén van de cruciale elementen om die uitdagingen aan te gaan, ligt in het potentieel van de OOI-sector. Binnen dat ecosysteem gaan onderzoekers, of ze nu werkzaam zijn in onderzoeksinstellingen, bedrijven of de non-profitsector, op zoek naar werkbare oplossingen voor concrete maatschappelijke vraagstukken.

U kan de volledige studie met als titel Het Brusselse OOI-systeem in perspectief, lezen via deze link. De reeks Brussels Innovation Insights wordt uitgegeven door Innoviris, de gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VUB en UCLouvain onderzoeken grijze zone tussen online politieke opinie en haatboodschappen

Christian Du Brulle

Belgische technologie maakt medische experimenten in de ruimte mogelijk

Christian Du Brulle

Des pistes pour rendre les nouvelles thérapies géniques accessibles

Christian Du Brulle