Image default
BedrijvenEconomieInstellingenMarketingPolitiekSamenlevingtelex

Brussel moet investeren in reputatie om ambitie internationale mediastad waar te maken

Brussel is door de aanwezigheid van de verschillende omroepen en krantenuitgevers een van de belangrijkste centra van de Belgische mediasector. Niettemin wijst nieuw doctoraatsonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel uit dat het nog veel beter zou kunnen. Recente gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 22 maart 2016, hebben de reputatie van Brussel een deuk gegeven. Die reputatie doorkruist de ambities om de bestaande mediasector verder uit te bouwen. Volgens VUB-onderzoekster Marlen Komorowski moet de Brusselse regering daarom dringend meer investeren in de aantrekkelijkheid van de stad als uitvalsbasis voor de creatieve sector.

Het onderzoek omvatte een uitgebreide literatuurstudie en een bevraging van zestig mediabedrijven. Onderzoekster Marlen Komorowski stelde daarbij vast dat typische criteria, die bepalen waar mediabedrijven zich vestigen, in Brussel niet altijd voldoende aanwezig zijn. Eén van die criteria is bereikbaarheid, naast de aanwezigheid van beslissingsorganen en voldoende transportmogelijkheden. Ook de toegankelijkheid van de instellingen of, meer praktisch, de aanwezigheid van de nodige knowhow onder de vorm van montagecapaciteit of opnamestudio’s zijn belangrijk. Verder speelt ook de nabijheid van andere mediabedrijven en concurrenten een rol in het ontstaan van mediaclusters. Tot slot is het imago van de stad zelf een niet te onderschatten factor.

“Algemeen geldt dat het beeld dat mensen van je bedrijf of sector hebben, een grote impact heeft op hoe ze tegenover jou en je product staan”, stelde Komorowski vast. ” Dat geldt natuurlijk ook voor mediabedrijven. Mijn onderzoek toont aan dat die perceptie voor een heel groot stuk bepaald wordt door de locatie waar ze gevestigd zijn en de omgeving waarbinnen ze opereren. Mediabedrijven vestigen zich daarom bij voorkeur op plekken die het grote publiek hip en cool vindt. Dat zorgt er niet alleen voor dat het publiek positiever staat tegenover het product zelf, maar ook dat deze bedrijven vlotter werknemers en investeerders kunnen aantrekken.”

Aan de hand van deze inzichten analyseerde de onderzoekster verscheidene mediasteden waaronder Brussel, waar momenteel het nieuwe mediapark.brussels wordt opgetrokken nabij het huidige Reyerscomplex. Er komen nieuwe gebouwen voor de openbare omroepen, kantoorruimtes en woningen. Dat alles moet helpen om de mediasector in de stad te versterken en internationaliseren.

Grote pijnpunt blijkt de perceptie: mediabedrijven beschouwen Brussel vooral als het speelveld van bureaucraten en onvoldoende als een hippe en trendy werkveld voor creatievelingen. Daarnaast wordt de stad ook nog vaak als onveilig beschouwd, onder meer door de aanslagen van 22 maart.

Het beeld dat niet-Brusselaars van de stad hebben is vaak eerder negatief en dat speelt Brussel op veel vlakken parten. Het verbeteren van de perceptie is een belangrijke uitdaging als de stad nieuwe en internationale mediabedrijven wil aantrekken, zeker omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een serieuze investering doet in het nieuwe mediapark.brussels. “Zo niet”, denkt Komorowski, “dreigt mediapark alleen  mediabedrijven aan te trekken die al in Brussel aanwezig zijn of verkassen meer mediabedrijven naar andere steden in het land.”

Het voorliggende doctoraatsonderzoek werd gefinancierd door Innoviris en kadert in gezamenlijke en interdisciplinaire onderzoeksproject mediaclusters.brussels van de VUB, ULB en USL-B naar mediaclustering in Brussel.

Belgische huisartsen minder vaccinatiebereid dan Franse en Canadese collega’s

Christian Du Brulle

Europese erkenning voor de borstkankerafdeling van de Cliniques universitaires Saint-Luc

Christian Du Brulle

Autodelers in het Brussels Gewest zijn vooral hoger opgeleide jonge mannen

frans