Image default
AardeInstellingenKlimaattelex

CO2-opslagcapaciteit tropische wouden onder druk door opwarming

Een internationale studie, waar onderzoekers van onder andere het Afrikamuseum in Tervuren, de Universiteit van Luik en de UGent deelnamen, heeft metingen uitgevoerd bij een half miljoen bomen in 813 verschillende tropische wouden om uit te zoeken hoeveel koolstof ze stockeren. Ze kwamen tot de bevinding dat de tropische wouden een stockeercapaciteit hebben die overeenkomt met de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen gedurende een kwarteeuw. Die opslagcapacxiteit wordt echter bedreigd door de opwarming van de aarde. Als de temperatuur een gemiddelde dagtemperatuur van 32 graden celcius overschrijdt, dreigt het woud af te sterven, waarna de gecapteerde koolstof weer in de atmosfeer terecht komt.

“Onze analyse wijst uit dat tropische wouden redelijk goed kleine temperatuurschommelingen kunnen verdragen”, zegt Dr. Martin Sullivan, hoofdauteur van de studie. “Als we de opwarming kunnen beperken, zullen ze koolstof kunnen blijven opslaan.”

De grens ligt volgens de studie op 32 graden celcius, waarbij elke graad opwarming daarboven zorgt voor de uitstoot van ongezond veel CO2, tot vier keer de hoeveelheid die bij lagere temperaturen vrij zou komen. Bomen zorgen voor CO2-uitstoot van zodra er minder groeien dan er afsterven. “Het is daarom van kapitaal belang om de temperatuurstijging onder controle te houden door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Als we de opwarming onder de 2 °C kunnen houden tegenover het pre-industrieel niveau, zal al driekwart van de tropische bossen bedreigd zijn. Alle bijkomende opwarming zal voor nog meer CO2-uitstoot zorgen.”

Tropische wouden hebben een relatief goed buffervermogen op lange termijn en passen zich redelijk goed aan nieuwe omstandigheden aan, deels door hun grote biodiversiteit, waardoor die bomen die hogere temoperaturen kunnen verdragen andere soorten kunnen vervangen in het ecosysteem. “Om dat effect niet te verliezen, is het nodig om de wouden intact te houden.”

Opmars van de wasbeer is niet meer te stoppen

frans

La piste de la cristallisation pour lutter contre la malaria

Christian Du Brulle

In Brussel mogen ook de burgers mee beslissen welke innovatieve projecten het gewest nodig heeft

frans