Image default
BiologieGezondheidInstellingenOnderwijsPolitiekSamenlevingTechnotelex

WATS-Award voor Brusselse microbiologe

Asma Boujtat, wint de WATS-Award, een prijs die door het Brusselse Agentschap voor wetenschap en innovatie Innoviris in het leven geroepen werd om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in een technische of wetenschappelijke richting om te buigen. Vrouwen met een overtuigend verhaal kunnen ook in 2021 een inspiratiebron zijn voor vele jonge vrouwen.

Boujtat ging na haar studies aan de hogeschool Ferrer als laboratoriumtechnologe aan de slag in het Pasteur Instituut. Sinds 2009 werkt ze in het Institut de Duve aan de UCL, in het laboratorium voor fundamenteel microbiologisch onderzoek.

“Het is een voorrecht om vandaag, dankzij deze nieuwe ervaring, de kans te krijgen om als Brusselse vrouw, wetenschapper en ambassadrice onze toekomstige onderzoekers, technologen, professoren, apothekers en andere vrouwelijke wetenschappers te ontmoeten en onder de aandacht te brengen”, reageert Boujtat. “Om met hen het verlangen en de verwondering te delen over de mysteries en de schoonheden van de wereld, om ze te begrijpen en te ontdekken. Om de gepassioneerde en scherpe visie van vrouwen in de wetenschap met de wereld te blijven delen.”

Met veel plezier blikt Lieve Lambrechts, de vorige ambassadrice en onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel VUB,  terug op haar ervaring met WATS:

“Op het IVLP uitwisselingsprogramma “Hidden No More” in de V.S., kreeg ik de kans om met vrouwelijke leiders in STEM van over de hele wereld en experten ter plekke de hoofden samen te steken rond dit thema. Het belang van rolmodellen kwam keer op keer naar voren als een van de sleutelfactoren om dit universele probleem aan te pakken. “You can’t be what you can’t see”. Maar wat wél opviel is dat in geen van de 49 landen, er een dergelijke campagne bestond als WATS. De titel van wetenschapsambassadrice heeft deuren geopend. Het heeft mij een uniek platform geboden om zaken aan te kaarten, strategische samenwerkingen aan te gaan en tal van initiatieven voor jongeren op poten te zetten. Ik kan Innoviris en het Brussels Gewest alleen maar feliciteren met hun vooruitstrevende visie en moed om deze waardevolle campagne in het leven te roepen.”

In haar videopresentatie, dieje hier nog kunt bekijken, vertelt ze meer over haar passie.

Un même gène se retrouve dans les tissus menacés par quatre maladies auto-immunes, dont le diabète

Christian Du Brulle

Nieuw licht op de geschiedenis van Homo sapiens in Afrika

Christian Du Brulle

Les « digital natives » ne sont pas nécessairement amateurs de cours en ligne