Image default
Samenlevingtelex

In 2018 telde het Brussels Gewest 275 000 (niet-Belgische) EU-onderdanen, goed voor 23 % van de inwoners

In 2018 telde het Brussels Gewest 275 000 (niet-Belgische) EU-onderdanen, goed voor 23 % van de 1,2 miljoen inwoners die officieel gedomicilieerd zijn in het Gewest.

Charlotte Casier, geografe aan de Université libre de Bruxelles (ULB), besloot de gegevens te bestuderen over de EU-onderdanen die in het Brussels Gewest wonen. Haar analyse van deze gegevens vormt het onderwerp van nummer 138 van Brussels Studies.

Eerst en vooral merkt ze een sterke bijdrage van deze Europese bevolking aan de Brusselse bevolkingsgroei op. Zo steeg de bevolking van het Brussels Gewest tussen 2000 en 2018 van 960 000 naar 1 200 000 inwoners. Maar sinds de jaren 2000 bepalen de internationale migratiestromen voor een groot deel de omvang van die bevolkingstoename, waarvan meer dan 55 procent toch nog altijd toegeschreven kan worden aan buitenlanders uit de Europese Unie. Afgezien van de Grieken en Britten is er een stijging bij alle nationaliteiten, die het meest uitgesproken is bij migratie uit de nieuwe EU-lidstaten. Sinds 2016 is er weliswaar een zekere stabilisering van het aantal EU-onderdanen in Brussel.

De residentiële geografie van deze ingeweken Europeanen bleef vrij stabiel tussen 2000 en 2015: de wijken waar ze bij voorkeur gaan wonen veranderden bijna niet. In het algemeen zitten deze EU-onderdanen verspreid volgens een concentrische en sectorale logica: enerzijds zijn ze talrijker in het centrum en de eerste Brusselse stadsgordel, anderzijds is hun aandeel in de bevolking bijzonder groot in het oosten en zuidoosten van de stad. Hun aandeel kan oplopen tot 40 procent van de bevolking in de oostelijke wijken van de vijfhoek tussen de Louizalaan en de Ambiorixsquare. Het zuiden van het Gewest geniet daarentegen de voorkeur van de Fransen, terwijl de Polen, Roemenen en Bulgaren zich vooral in de westelijke wijken van Brussel vestigen.

Het zeer Europese karakter van Brussel komt duidelijk niet meer alleen in de kantoren van de Europese instellingen tot uiting maar ook op dagelijkse basis onder de inwoners van vele Brusselse wijken.

Les « digital natives » ne sont pas nécessairement amateurs de cours en ligne

Nieuwe gids leidt wandelaar naar eind negentiende-eeuwse kunstenaarsateliers

Christian Du Brulle

Onderzoek toont aan dat mensgebonden klimaatveranderingen in het verleden eerder uitzonderlijk waren

frans