Image default
InstellingenOnderwijsSamenlevingSmiletelex

Brusselse universiteiten groeien sterk

De ULB noteert voor het lopende academiejaar een groei van 8,6 procent nieuwe inschrijvingen. Het studentenaantal klokt daarmee af op 34.756. De voorbije twee jaar bedraagt de groei 15 procent. Het grotere aantal inschrijvingen is niet enkel toe te schrijven aan de demografische groei van de betrokken leeftijdsgroep in het Brussels Hoodstedelijke Gewest, die blijft hangen 3 procent. Ook de VUB kent trouwens een opmerkelijke groei van 17 procent voor het academiejaar 2019-20 naar een totaal van 16.508 studenten.

Het hoger aantal inschrijvingen loopt doorheen alle bevolkingscategorieën. Opvallend is zeker de stijgende internationalisering van zowel ULB als VUB. In 2017/2018 studeerde een kwart meer internationale studenten aan de VUB in vergelijking met het jaar voordien. Meer dan de helft van hen was afkomstig uit niet-Europese landen.

Op de ULB valt de grootste stijging te noteren op de faculteiten Farmaceutische Wetenschappen (+15,4 procent), de Ecole de Santé Publique (+13,9 procent), de faculteit Wetenschappen (+11,9 procent), bij de faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen (11,5 procent) en bij de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

De groei bij de VUB situeert zich zowel bij de bachelor- als masteropleidingen (resp. 14 en 21 procent) en over alle faculteiten heen. De faculteiten rechten en criminologie, psychologie en educatiewetenschappen steken er wat bovenuit, maar de stijging is ook heel sterk bij de opleidingen weten­schappen en bio-ingenieurs­weten­schappen. Daarnaast telt de VUB dit jaar 10% meer generatie­studenten. Het aantal studenten aan de VUB gaat al langer in stijgende lijn. In het academiejaar 2008/2009 telde de unief 9.687 studenten, vandaag zijn er dat 16.508.

Tot slot is er bij de VUB ook op vlak van wetenschappelijk onderzoek een duidelijke groei. Tussen 2012 en 2019 steeg het budget voor wetenschappelijk onderzoek van 77 naar 98 miljoen euro. In die periode groeide ook het aantal doctoraten per jaar van 185 naar 253. Vandaag telt de universiteit twee keer zoveel actieve spin-offs vergeleken met 10 jaar geleden.

Congolese schedels worden teruggegeven aan moederland

Christian Du Brulle

Uitzet van vroedmeesterpadden in Neerijse is een Europese primeur

frans

Een op vier voertuigen in het Brusselse Gewest is nu elektrisch of hybride

Christian Du Brulle