Image default
Non classé

VUB zoekt Brusselse middenklassers die willen blijven

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Een nieuwe demografische studie moet de objectieve factoren in kaart brengen die de stadsvlucht van de ‘betere’ middenklassers in Brussel veroorzaken. Het team van de VUB, dat de zogenaamde Bruxodus-studie uitvoert in opdracht van Innoviris, wil weten wie er verhuist en waarom, waar de verhuizers oorspronkelijk vandaan kwamen en waarom ze nu weer wegtrekken.

Het Brusselse Gewest zal tegen 2030 aangegroeid zijn met naar schatting 200.000 nieuwe inwoners. Dat wil zeggen dat de stad flink wat volk aantrekt. Toch vertrekken er ook mensen. Problematisch daarbij is dat het vooral beter verdienende middenklassers zijn die hun heil zoeken buiten Brussel. Die middenklasse is belangrijk voor een gezonde bevolkingsmix, die zich uiteindelijk ook weerspiegelt in een evenwichtiger begroting.

« Jaarlijks komen er netto 18.000 inwoners bij in Brussel », zegt Johan Surkyn van de VUB. In dat cijfer zijn ook de ongeveer 14.000 vertrekkers begrepen, waarvan het overgrote deel naar een andere plek in België verhuist. De instromers in Brussel hebben in de meeste gevallen een lager sociaal-economisch profiel dan de uitstromers. De instromers met een hoger profiel, vaak studenten, verlaten de stad later in veel gevallen als ze carrière maken. Anders gezegd: in Brussel vindt voor velen de sociale promotie plaats,
maar het gewest plukt daar niet de vruchten van. »

Voor zijn onderzoek wil het Brusselse team dus de vertrekkers beter leren kennen: hoe oud zijn ze, zijn het mannen of vrouwen, gezinnen of alleenstaanden, met welke socio-economische kenmerken? Verder komt er ook een analyse van de buurt waarin ze wonen en in welke huizen. Het onderzoek wil antwoorden over de interne migraties in het Brussels stadsgewest en hoe die geëvolueerd zijn tijdens de voorbije 20 jaar. Daarnaast worden ook de geografische verhuisbewegingen in rekening genomen en wil men nagaan of dat alles vergelijkbaar is met de in- en uitstroom bij andere grote steden in België.

Naast de demografische studie komt er een sociologische websurvey naar de

verhuismotieven van uitgeweken Brusselaars en naar de motieven van Brusselaars die langere tijd in het Brussels gewest blijven wonen. Ten slotte wordt ook de situatie, zowel op vlak van beleid als de realiteit op het terrein van andere Belgische en Europese steden naast die van Brussel gelegd.

« Op basis van de resultaten van de demografische studie, de analyse van de motivatie achter deze verhuisbewegingen en de voorbeelden van beleidsmaatregelen in andere steden, willen we beleidsalternatieven formuleren voor Brussel », zegt Surkyn.

Dergelijke multidisciplinaire studies zijn schaars in Brussel. Beleidsmakers tasten dan ook grotendeels in het duister over de motieven van de verhuizers. In het kader van het onderzoek is de VUB nu op zoek naar stakeholders en andere respondenten die mee willen werken aan het onderzoek. In een eerste fase zoeken ze Brusselaars die vanuit hun werk of maatschappelijke positie goed geplaatst zijn om de peiling vorm te geven.

« Het Bruxodus-project wil peilen naar de verwachtingen voor het Brussel van morgen », zeggen de onderzoekers. « Wie is de Brusselaar van 2030 en hoe ziet die Brussel als woonstad? Aan welke voorwaarden moet wonen in de toekomst voldoen om alle lagen van de bevolking hier te houden? Het onderzoek moet uitmonden in een praktische handleiding voor het Brussel van de toekomst voor de Brusselse overheid.

Grote verschillen in tandartsenbezoek tussen de gewesten

frans

Zuurdere en warmere Noordzee zorgt voor soortenshift

frans

Vos aangetroffen op 3de verdieping van internationaal studentenhuis in hartje Brussel

frans