Image default
TerreEntreprisesEconomieEuropeInstitutionsClimatMatièrePolitiqueSociétéTechnotelex

VUB-studie: non-ferrometaalindustrie is voorbeeld voor andere Europese industrieën

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

De nieuwe publicatie van het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel, Metals for a Climate Neutral Europe: A 2050 Blueprint beschrijft hoe de non-ferro metaalindustrie in Europa koploper is in de overgang naar klimaatneutraliteit en daardoor een echte voorbeeldfunctie heeft.

“In de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen door de energie-intensieve industrieën in Europa tegen 2050 tot nul terug te dringen, is de non-ferrometaalindustrie een echte wegbereider », zegt IES-onderzoeker Tomas Wyns, die het rapport samen met IES-onderzoeker Gauri Khandekar schreef. « Deze relatief kleine industrie heeft al een enorme vooruitgang geboekt door een hoge graad van elektrificatie, haar circulair karakter en emissiereductie. De sector is, gezien het gebruik van metalen in de klimaattechnologie, van cruciaal belang.”

Non-ferrometalen zijn alle metalen die geen of weinig ijzer bevatten. Non-ferro metalen kennen veel toepassingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als bouwmateriaal voor vliegtuigen en lichtgewichtconstructies, als elektrische geleiders, in batterijen, als bescherming tegen roest, en veel meer. De non-ferro metalen zijn essentieel om de toekomstige energietransitie te voltooien omdat ze gebruikt worden in batterijen en voor de installatie van windturbines.

De non-ferrometaalindustrie in Europa realiseerde al belangrijke verminderingen in hun uitstoot aan broeikasgassen. In vergelijking met 1990 verminderde hun uitstoot met 60 procent in 2015. Tegelijk voerden ze een energieshift door, waardoor nu 58 procent van hun energieverbruik elektrisch is. Verder worden meer dan 50 procent van de metalen in Europa via recyclage geproduceerd. Dit is veel hoger dan in de rest van de wereld.

De non-ferro industrie is ook belangrijk voor Vlaanderen, met de aanwezigheid van enkele toonaangevende bedrijven. Het rapport geeft de specifieke Vlaamse invalshoek voor deze industrietak alvast goed punten: Vlaanderen heeft in hoge mate ingezet op een industriële symbiose tussen de spelers (Flanders Metals Valley) en de sector specialiseert zich in nieuwe technologieën om (dure en zeldzame) metalen in batterijen te recycleren.

Het rapport zal een rol spelen in de plannen van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 broeikasgas-neutraal te maken. Tomas Wyns is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid en het EU Emissiehandelssysteem. Voordien werkte hij als beleidsmedewerker klimaat bij de Vlaamse overheid en het European Climate Action Network.

Découverte de sels d’ammonium dans la comète « Tchouri »

Christian Du Brulle

Moncef Slaoui, un biologiste de l’ULB, dirigera l’opération « Warp Speed » aux États-Unis

frans

L’IRPA livre ses secrets

frans