Image default
PolitiqueSociétételex

L’avenir de l’humanisme vu par le philosophe politique américain William Connolly

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Op 7 en 8 oktober 2019 organiseren de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit voor Humanistiek (UVH) en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst (KVAB) de conferentie “Entangled Humanism – Rethinking humanity in the face of social and ecological concerns” . Het thema van de bijeenkomst is het ‘Entangled humanism” van Amerikaans politicoloog William Connolly, die er een uitzonderlijke keynote geeft en met andere experts in dialoog gaat over de toekomst van humanisme.

Connolly werkt als hoogleraar aan de Johns Hopkins University en focust zich op de mens en zijn gedrag tijdens het Antropoceen, het tijdperk waarin de aarde en de atmosfeer duidelijk sporen vertonen van menselijke activiteit zoals grootschalige landbouw en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. Om een antwoord te bieden op de uitdagingen die het gevolg zijn van deze activiteiten, zoals klimaatverandering en gewelddadige conflicten, pleit Connolly onder meer voor “deep pluralism”. Hierbij werken mensen en bevolkingsgroepen met andere en vaak botsende overtuigingen ondanks hun verschillen aan een gezamenlijke oplossing voor gedeelde problemen.Volgens de Amerikaanse politicoloog is er nood aan zogenaamd “entangled humanism” dat er van uit gaat dat alle vormen op aarde met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Connolly gelooft dat de mens nieuwe relaties moet aangaan met andere mensen en vormen van leven. “Het traditioneel humanisme dat streeft naar zoveel mogelijk vrijheid en autonomie voor het individu, heeft in het licht van bijvoorbeeld de opwarming van de aarde veel kritiek gekregen. Het heeft bijgedragen aan een wereldbeeld waarin de mens zijn wil oplegt aan alle andere bestaansvormen. Vrijheid en autonomie blijven belangrijke humanistische waarden, maar het is absoluut nodig om hun plaats te herdefiniëren in een humanisme dat het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen en zo inspirerend kan blijven naar de toekomst toe. De theorie die Connolly poneert is daar een interessante piste voor”, vertelt Hans Alma van het Centrum voor Ethiek en Humanisme aan de VUB.Tijdens de conferentie gaan verscheidene experts in humanisme en ecologisch denken in op Connolly’s theorie en wordt nagegaan hoe die praktisch uitgevoerd kan worden.

Mieux prendre en charge les mères précarisées

frans

La stratégie du staphylocoque doré pour échapper aux antibiotiques mise au jour à Bruxelles

Christian Du Brulle

Les astronomes belges vont photographier pour la première fois les pôles du Soleil

frans