Image default
EntreprisesEconomieMédecineSantéInstitutionsEducationSociétételex

L’UZ Brussel et le centre de rééducation Inkendaal renforcent leur coopération

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

De raden van bestuur, directie en medische raden van het UZ Brussel en het Revalidatieziekenhuis Inkendaal hebben groen licht gegeven voor de vorming van de ‘Ziekenhuisgroepering Inkendaal-UZ Brussel’. Daarmee bundelen ze hun krachten voor hoogwaardige en geïntegreerde revalidatietrajecten van kinderen en volwassenen. Het hoofddoel van de samenwerking is het verbeteren van de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van patiënten met het oog op maximale kans op re-integratie in de maatschappij.

“Via deze structurele en duurzame samenwerking evolueren we naar een betere integratie van revalidatietrajecten in onze regio », zegt algemeen directeur van het Revalidatieziekenhuis Inkendaal Sofie Blancquaert. « Daarbij werken de zorgverstrekkers van de eerste lijn, de netwerkziekenhuizen, residentiële en thuiszorg nauwer samen. Als supraregionaal expertisecentrum bieden we zo hoogwaardige revalidatie en zorgprogramma’s op maat van kinderen en volwassenen. »

“In een geïntegreerd zorglandschap is een schaalvergroting op het vlak van diverse medische en ondersteunende domeinen een troef » vindt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. « Door transversaal samen te werken kunnen we bovendien ook onze academische samenwerking voor opleiding en wetenschappelijk onderzoek verder uitbouwen. Daarbij zetten we vooral in op hoogcomplexe revalidatie voor patiënten. De patiënt krijgt zo meer garantie op een kwaliteitsvolle overgang van de acute naar post-acute intensieve revalidatie met maximale kans op re-integratie in de maatschappij.”

Het UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal werken al langer samen. Daarvoor werden al verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten: een overkoepelend Raamakkoord, verscheidene RIZIV-conventies (cerebral palsy, autisme, neuromusculair referentiecentrum, ademhalingsondersteuning thuis, COS …), wetenschappelijke projecten (prof. dr. Dan werd aangesteld aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB), stageplaatsen voor diverse (para)medische opleidingen en samenwerking in bedrijfsondersteuning (apotheek, CSA, HR, radiologie, laboratoria …).

Tout Jan Van Eyck en ligne et en haute résolution

frans

Le trou dans la couche d’ozone au dessus de l’Antarctique prend des proportions inattendues

Christian Du Brulle

Plus d’étudiantes dans les filières scientifiques et techniques: un enjeu pour Bruxelles

frans