Image default
EntreprisesEconomieEuropeInstitutionsMarketingPolitiqueSociétételex

Un projet de reconversion industrielle au nord-est de Bruxelles devrait générer des milliers d’emplois

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Het reconversieproject BROEKLIN in Machelen, de werkwinkelwijk naar concept en ontwerp van professor en architect Alexander D’Hooghe (MIT/ORG), zal 3242 nieuwe jobs genereren. Dat blijkt uit een studie van de Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School van de VUB, onder leiding van professor Elvira Haezendonck. Om de jobs in te vullen zijn opleiding en jobmatching cruciaal. De oprichting van de ASATT Academy, een initiatief van A Seat At The Table, zal bijdragen aan de opleiding en tewerkstelling van de noodzakelijke profielen in het stadsontwikkelingsproject.

De voorbije maanden voerde het team van Prof dr. Elvira Haezendonck onderzoek naar de impact van het project BROEKLIN op de economische activiteit in de Noordrand. Meer specifiek werd onderzocht welke toegevoegde waarde en werkgelegenheid de werkwinkelwijk van architect Alexander D’Hooghe met zich meebrengt.

“In een economisch zeer onstabiele tijd zijn de resultaten van deze REIS (Regionaal-Economische Impact Studie) zeer hoopgevend voor de sociaaleconomische heropleving van het te ontwikkelen gebied en zijn omgeving”, licht prof. Dr. Elvira Haezendonck toe. “Zeker in de luchthavenregio is de impact van de coronacrisis bijzonder groot, recent nog vielen 1500 ontslagen bij bagageafhandelaar Swissport. Ons onderzoek naar de sociaaleconomische impact van BROEKLIN in Machelen toont aan dat het project 3242 nieuwe jobs zal creëren. Dat is ruim het dubbele van het aantal getroffen werknemers bij Swissport. Bovendien worden nog eens 6 procent extra jobs verwacht in de nabije omgeving, door het aanzuigeffect van het stadsontwikkelingsproject.”

Vilvoorde en Machelen kampen met een werkloosheidsgraad van 10 procent, dat is 2,5 procent meer dan het Vlaamse gemiddelde. Werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond zijn daarbij een moeilijk te bereiken doelgroep. Een opleidingscentrum op de site zelf kan de sleutel zijn tot een succesvolle jobmatch. BROEKLIN zal daarom nu al samenwerken met de organisatie A Seat At The Table.

“A Seat At The Table brengt de top van het Belgische bedrijfsleven in contact met kansarme jongeren, al dan niet met een migratieachtergrond”, verduidelijkt oprichter Youssef Kobo. “Zo geraakten het voorbije jaar al honderden jongeren geïnspireerd om kansen te grijpen in het leven. Maar nu gaan we een stap verder: we richten de ASATT Academy op, waarbij we in het project BROEKLIN jongeren opleiden, helpen solliciteren en ondernemen, en hen op de site zelf in contact brengen met de aanwezige bedrijfsleiders. Zo helpen we hen onder andere aan een stageplaats die past bij hun profiel. De komende jaren doen we dat al online, zodat we nog voor de opening van BROEKLIN al duizenden jongeren hebben klaargestoomd voor een job.”

De VUB-impactstudie van het project toont aan dat BROEKLIN als individueel project kan zorgen voor een opwaardering van de nabije buurt en de verdere omgeving. Zo wordt een positieve impact verwacht op de omliggende wegeninfrastructuur en het aanbod van openbaar vervoer. Volgens professor Urbanisatie (MIT) Alexander D’Hooghe bevestigen deze resultaten het grote potentieel van BROEKLIN voor de ruime regio: “Het concept van BROEKLIN is gestoeld op het samenbrengen van opleiding, productie, consumptie en circulariteit. De REIS-studie toont aan dat BROEKLIN niet enkel een economische waarde heeft maar ook een veel bredere maatschappelijke meerwaarde biedt aan een omgeving die hier baat bij heeft. Een gemeenschappelijke visie en een realisatie van de vier hefboomsites in het reconversiegebied is wenselijk, maar het is evident dat één project de trekker is. Ervaring uit het buitenland leert dat zo’n eerste ontwikkeling, het pionierswerk, het moeilijkst is. Dankzij het daaropvolgende aanzuigeffect kan uiteindelijk de hele regio uitgroeien tot een circulaire economiecluster, waarmee BROEKLIN een referentieproject wordt in Vlaanderen, België en in Europa.”

La VUB et l’UZ comptent sur l’IA pour l’analyse des tumeurs

frans

Beroepsleerlingen zijn géén dommeriken

frans

VUB wil af van de mailterreur

frans