Image default
EuropeInstitutionsPolitiqueSociétételex

Les universités s’engagent pour la liberté de la presse

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Het is misschien geen wetenschappelijjk nieuws, maar niettemin belangrijk: in de VUB-ULB-zaal weKONEKT.brussels in Bozar is de vzw En-GAJE (Ensemble-Groupe d’Aide aux Journalistes Exilés) voorgesteld. En-GAJE is een vzw die zich voor journalisten in ballingschap in België zal inzetten.

Tot nu was er in Europa enkel het in 2002 in Parijs opgerichte “Maison des Journalistes”, om in ballingschap levende journalisten opvang en steun te bieden. De vzw En-GAJE wil dat nu ook in België gaan doen en krijgt daarvoor steun van de twee grootste Brusselse universiteiten VUB en ULB. De vzw biedt journalisten in ballingschap een ontmoetings- en werkplek aan in het “Huis van de Journalist”, de hoofdzetel van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en haar Nederlandstalige en Franstalige vleugels (VVJ en AJP). Het centrum in Brussel biedt juridische, sociale en professionele begeleiding en wil een internationaal huis voor vrijheid van pers en meningsuiting worden. Daarom zal de vzw er ook personen verwelkomen die zich inzetten voor de vrijheid van informatie: klokkenluiders, kunstenaars, burgers en iedereen die ijvert voor de vrijheid van meningsuiting en hiervoor bedreigd wordt in eigen land.

Wekelijks worden ergens in de wereld twee journalisten vermoord. Sinds 1990 zijn dat er meer dan 2.600. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Vandaag zitten wereldwijd 350 journalisten gevangen, waarvan 160 in Turkije. Honderden worden dagelijks geïntimideerd, mishandeld, vermoord. Sommige journalisten beslissen daarom om alles achter te laten en in ballingschap te gaan.

De Vrije Universiteit Brussel  ondersteunt vrijheid van meningsuiting en persvrijheid elk jaar met de conferentie ‘Difference Day’ op 3 mei, de internationale dag van de persvrijheid. De VUB reikte dit jaar ook twee eredoctoraten uit, aan de journalisten Rudi Vranckx en Elena Milashina.

In België leven meer dan veertig journalisten in ballingschap, afkomstig uit 16 landen: Burundi, Turkije, Somalië, Palestina, Iran, Colombia, Chili, Marokko, Tunesië, Afghanistan, Irak, Syrië, Rwanda, Soedan, Togo, Servië.

Volgende organisaties hebben vzw En-Gaje mogelijk gemaakt: International Federation of Journalists, Association des journalistes professionnels, Vlaamse Vereniging van Journalisten, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers, Ligue des Droits Humains, universiteiten ULB en VUB, Amnesty International BF en Maison des Journalistes Paris.

430000€ om hergebruik van CO2, plastics en water vooruit te helpen

frans

Journée sans voiture: le calme et l’air pur ont baigné la Région bruxelloise

Christian Du Brulle

Le manteau de notre planète serait fait de deux pans distincts

Christian Du Brulle