Image default
Non classé

Nieuwe app moet nascholing leraars overbodig maken

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Dr. Jeltsen Peeters, onderzoeker van de Vakgroep Educatiewetenschappen aan de VUB heeft het voorbije schooljaar, samen met negen Europese partnerorganisatie, de tMail-app getest waarmee leerkrachten kinderen kunnen stimuleren om zelf met hun leerstof aan de slag te gaan. De app werd getest bij leerkrachten van zes scholen gespreid over België , Spanje en Groot-Brittannië. Door gebruik te maken van de app sparen de leerkrachten veel tijd uit, die ze anders in hun vrije tijd aan nascholing moeten besteden.

« Het doel van de app is simpel », verduidelijkt Peeters. « Leraars leren hoe ze hun leerlingen kunnen helpen met zelfregulerend leren. Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen beter presteren, meer gemotiveerd zijn en zich beter in hun vel voelen als ze hun eigen leerproces zelf mee in handen nemen. De tools om dat te doen vinden ze via de app, die hen doelgerichte tips geeft, een practische handleiding aanbiedt en de nodige voorbeelden uit de praktijk om hun leerdoelen te bereiken. »

Het resultaat is een verademing voor leerkrachten: ze kunnen met de app hun nascholing organiseren waar, wanneer en hoeveel ze willen. « We hebben de app getest in de klassen », zegt Lieselotte Van de Velde, zorgcoördinator van de GO!-school Melgesdreef in Merksem. « De leerkrachten waren over het algemeen zeer lovend. Ze konden tussen de lessen door op basis van hun eigen interesses de theoretsiche achtergrond checken van hun lesmethodes. »

Tijdens de testfase werden de leerkrachten bevraagd en konden ze hun opmerkingen kwijt via een platform, dat nu verder wordt uitgebouwd. « Het is onze bedoeling om de app verder te optimaliseren, zodat hij op termijn mee leert uit die gedeelde ervaringen van de leerkrachten en zo steeds betere en rijkere informatie aanbiedt », benadrukt Peeters. « Uit ons onderzoek bleek voorts dat de app perspectieven opent als hij door alle leden van een lerarenteam wordt gebruikt, zodat de uitwisseling van ideeën en knowhow quasi onmiddelijk in de praktijk kan worden toegepast. Bovendien kan de inhoud van de tool aangepast worden aan de noden van specifieke onderwijsdoelstellingen. »

De app zal volgend schooljaar in een groot aantal GO!-scholen worden geïmplementeerd en begint hij ook aan een Europees avontuur. « Naast een Spaanse, Nederlandstalige en een Engelse versie, komt er dan ook een Macedonische, Frans en een Duitse versie », weet Peeters. Ook bij GO! Melgesdreef wordt de testgroep naar verluidt verruimd tot het hele leranrencorps, dat zestig leerkrachten sterk is.

Les femmes sont dix fois moins présentes que les hommes dans le nom des voiries bruxelloises

Christian Du Brulle

VUB zoekt Brusselse middenklassers die willen blijven

frans

L’expertise de l’ULB et de la VUB au service du football belge

frans