Image default
TerreBiologietelex

Na bijna 20 jaar opnieuw boommarters in het Zoniënwoud

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Voor het eerste sedert april 1999 is er in het Brussels Gewest een boommarter gespot. Helaas gaat het om een verkeersslachtoffer dat op 5 september door een boswachter dood werd aangetroffen in de Lorrainedreef in Ukkel. Het kadaver werd door Leefmilieu Brussel voor onderzoek afgeleverd bij bioloog Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Die bevestigde het vermoeden van de boswachter dat het om een zeldzame boommarter gaat, een jong mannelijk exemplaar dat dit voorjaar geboren werd. Of het dier ook in het Brussels Gewest geboren is, kan niet met zekerheid worden gesteld omdat eerstejaarsdieren vanaf de nazomer kunnen wegtrekken uit hun geboorteplaats. « De boommarter is een van die roofdieren die het de laatste jaren weer wat beter doet », zegt Van Den Berge. « Vroeger werden die dieren systematisch gedood en als schadelijk bestempeld. Nu is dat verboden en samen met andere beschermingsmaatregelen en met het herstellen van verbindingen tussen versnipperde natuurgebieden, zorgt dat ervoor dat boommarters kansen krijgen. »

Het herstel van de populatie is nog bescheiden. « We zamelen sedert 1998 de kadavers van verkeersslachtoffers in », zegt Van Den Berge. « Sedert het begin van de inzamelingen hebben we welgeteld 31 boommarters ingezameld over het hele Vlaamse en Brusselse grondgebied, waarvan meer dan de helft de laatste paar jaar. Ter vergelijking: in diezelfde periode werden meer dan tweeduizend steenmarters ingezameld, met dezelfde zoekinspanning. »

Boommarters en steenmarters zijn zogenaamde tweelingsoorten, waardoor ze soms moeilijk uit elkaar te halen zijn. In dit geval was onder meer de kleur van de ondervacht, grijsbruinachtig, in plaats van wit bij de steenmarter, bepalend voor de determinatie. « De oren van boommarters zijn ook duidelijk groter dan die van steenmarters », zegt Van Den Berge. « En steenmarters zoeken veel meer de menselijke omgeving op, terwijl boommarters zich liever ophouden in het bos. Qua voedselkeuze en levenswijze lijken ze erg goed op elkaar: het zijn alleseters, met een menu dat varieert van vlees tot en met fruit. »

Découverte de sels d’ammonium dans la comète « Tchouri »

Christian Du Brulle

Un patient sur cinq mort du Covid-19 à l’hôpital Érasme présentait des lésions au cerveau

Christian Du Brulle

Corona: mille tests de plus par jour grâce au robot de la VUB

frans