Image default
Non classé

Middelbare scholen weten geen raad met de sociale media

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

VUB-onderzoek in 46 middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel toont aan dat er quasi geen geïntegreerde regelgeving bestaat over het gebruik van sociale media in de schoolomgeving. In een kwalitatief onderzoek op basis van interviews vergeleek doctoraal onderzoeker Jaël Muls van de faculteit Educatiewetenschappen van de VUB het bestaan van eventuele regels met de neerslag daarvan in de schoolreglementen.

 

Uit het onderzoek bleek dat de meeste scholen wel regels hebben over het gebruik van de hardware – geen telefoons of tablets in de klas, gsm’s uit tijdens de lessen – maar niet over hoe leerlingen in het algemeen moeten omgaan met de sociale media.

« Die sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van middelbare schoolstudenten », verduidelijkt Muls. « En elke school krijgt vroeg of laat te maken met de excessen ervan. Pas als er gevallen opduiken van cyberpesten of andere misbruiken beginnen scholen, vaak ad hoc, aan regels te denken. »

Schooldirecties vinden onterecht, aldus het onderzoek, dat een toestel uitzetten moet volstaan als preventieve maatregel. Voorts blijkt er moeilijk een lijn te trekken op de diversiteit aan regeltjes en instructies die de verschillende scholen hanteren. « Er is een duidelijk gebrek aan coherent beleid omtrent sociale media op de scholen », vindt Muls. « Op de 46 scholen uit het onderzoek bleken er slechts 21 een aanzet tot regelgeving te hebben, maar die regels zijn voor bijna iedere school verschillend. Een echt uitgewerkt plan heb ik nergens gevonden. Het staat bovendien nergens op de prioriteitenlijstjes van de scholen. »De sociale media zijn nochtans het belangrijkste instrument geworden voor pesterijen in de schoolomgeving. Daar waar pestgedrag vroeger heel zichtbaar was, gebeurt het nu vanachter de computer of met de smartphone. Volgens Muls bestaan er al algemene richtlijnen vanuit de koepels, maar blijft het voor de meeste scholen toch erg moeilijk om in te schatten welke positie ze moeten innemen bij misbruik van Facebook, Twitter of Snapchat.

Zuurdere en warmere Noordzee zorgt voor soortenshift

frans

Juiste ouderbetrokkenheid leidt tot betere schoolresultaten

frans

Meer dan de helft van de zestigplussers heeft risico op sociale uitsluiting

frans