Image default
Non classé

Dassen konden jaren overleven zonder te worden opgemerkt

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Een nieuw rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Brussel werpt een interessant en verhelderend licht op de dassenpopulatie in Vlaanderen. Niet enkel blijken er tegenwoordig in elke provincie dassen te leven en zich voort te planten, bovendien – en dat is verrassend – is de das op sommige plekken, zoals in de streek rond Brugge, wellicht nooit weggeweest en kon hij er overleven zonder te worden opgemerkt.

Tot die opmerkelijke conclusies kwamen INBO-bioloog Koen Van Den Berge en zijn collega’s Jan Gouwy, Filip Berlengee en Dirk Vansevenant in hun rapport Verspreiding van de das in Vlaanderen: recente evoluties. Het is van de publicatie van de zoogdierenatlas in 2003 geleden dat er nog eens een uitvoerig globaliserend onderzoek gebeurde naar de verspreiding van de das. « Het belangrijke en het nieuwe aan dit onderzoek is dat we er alle gegevens hebben in verwerkt die in de laatste decennia over de verspreiding van de das zijn verzameld », zegt Van Den Berge. « Zowel vondsten van dode dassen als gevolg van het verkeer, als historische en recente data over dassenburchten en de gegevens van dasspotters zijn in het rapport opgenomen. Als je die gegevens van over vele jaren samenlegt, dan zie je dat er enerzijds nieuwe dassenvestigingen plaats hebben gevonden, verspreid over de vijf provincies, en dat anderzijds op sommige plekken, zoals het Brugse Houtland en de Antwerpse Kempen, wellicht altijd een beperkte dassenpopulatie is blijven overleven zonder dat we ze hebben gezien of konden lokaliseren. Dassen leven vooral ‘s nachts en zijn heel moeilijk waar te nemen. »

De das is daarmee nog niet uit de gevarenzone. Enkel in het zuiden van Limburg kan de dassenpopulatie met zekerheid zonder verdere beheersmaatregelen overleven. De andere populaties zijn nog kwetsbaar, ondanks het feit dat hun verspreiding in een stroomversnelling zit. « We moeten verder werken aan de ‘ontsnippering’ van het landschap », besluit Van Den Berge. « En het is zinvol om ook beheersmaatregelen te voorzien op die plekken waar we niet met zekerheid kunnen zeggen dat er al dassen aanwezig zijn. Dassen kunnen immers flinke afstanden afleggen als ze een nieuw territorium zoeken. Voorts moeten dassenburchten niet enkel beschermd worden, er moeten ook maatregelen komen om de verstoring tegen te gaan. »

Grootste kerkhof van België geeft inzicht in laat- en postmiddeleeuwse Mechelse bevolking

frans

Onderzoeker brengt migratiestromen in kaart met big data

frans

Juiste ouderbetrokkenheid leidt tot betere schoolresultaten

frans