Image default
EducationSociété

Afstandsonderwijs in gevangenissen moet kans op recidive halveren

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Gedetineerden uit negen Europese landen kregen het afgelopen jaar, in het kader van het Foriner-project, de kans om afstandsonderwijs te volgen in hun eigen taal en georganiseerd door hun land van afkomst. Het proefproject moet nagaan of de kloof gedicht kan worden tussen gedetineerden die in eigen land in de gevangenis zitten en die makkelijk toegang hebben tot opleidingspakketten, en buitenlandse gedetineerden die meestal verstoken blijven van opleidingsmogelijkheden. Het project wordt gecoördineerd door het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en onder meer ondersteund door de faculteit Educatiewetenschappen en Psychologie van de VUB.

« Van de negen deelnemende Europese landen boden er zes lespakketten aan voor hun in het buitenland gevangen gezette onderdanen », zegt postdoctoraal onderzoeker Dorien Brosens. « België bood zelf geen lespakketten aan, maar buitenlandse gedetineerden in België konden wel lespakketten uit andere landen ontvangen. »

De Nederlandse organisatie ‘Educatie achter buitenlandse tralies’ stuurt al jaren onderwijspakketten naar Nederlandse burgers die in het buitenland in de gevangenis zitten. Uit hun praktijk blijkt dat gevangenisdirecties grote waardering hebben voor de wijze waarop de educatie wordt aangeboden aan buitenlandse gedetineerden. Ze zijn ook tevreden dat gedetineerden een certificaat krijgen wanneer ze een opleiding succesvol afronden. Onderzoekers uit Amerika hebben de effectiviteit van educatie tijdens detentie onderzocht op basis van 58 eerdere onderzoeken. Hieruit blijkt dat gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus hebben gevolgd 13% meer kans hebben op tewerkstelling na vrijlating én 43% minder kans hebben om te recidiveren. De onderzoekers willen nu uitzoeken of dat ook bij ons zo is.

« Tijdens het proefproject kwamen een aantal knelpunten duidelijk naar voren », aldus Brosens. « Zo blijken onze Belgische instellingen niet klaar voor afstandsonderwijs, tenminste niet als het digitaal moet verlopen. Op één na waren al de cursussen bij ons op papier. Het valt ook niet mee om de kwaliteit van de aangeboden cursussen te evalueren. Voorts is de aanwezigheid of beschikbaarheid van educatief materiaal een belangrijke barrière. In Nederland stelt zich dat probleem veel minder, omdat er klassieke opleidingen worden aangeboden, tot zelfs universitair onderwijs. »

In 2016 had gemiddeld 44 procent van de gedetineerden in Belgische gevangenissen niet de Belgische nationaliteit. Bijna 10 procent van de gevangenisbevolking was Marokkaans, gevolgd door 5,3 procent Algerijnen, 3,3 procent Roemenen en 3,1 procent met de Nederlandse nationaliteit.

« Een van die Nederlanders is bezig om in een Belgische gevangenis zijn diploma van het secundair onderwijs te halen « , weet Brosens. « De meeste andere buitenlandse gevangenen volgden een cursus management, boekhouden of zelfs geschiedenis. »

Brosens hoopt in de toekomst de naar schatting vierhonderd Belgen die in het buitenland gevangen zitten ook cursussen aan te kunnen bieden. « We willen het project verder opschalen tot de 27 landen van de Europese unie », zegt Brosens. « En we hopen nu de middelen te krijgen voor een opvolgingsonderzoek, zodat we argumenten hebben om ermee door te gaan. »

Op dinsdag 28/11/2017 vond de slotconferentie van het Foriner project plaats in het Elips-gebouw van de Vlaamse overheid.

Nieuw instrument om de bodemkwaliteit in Brussel te beoordelen

Christian Du Brulle

L’institut supérieur des Beaux-Arts de Gand s’installe à Bruxelles

frans

Trois fois 500.000 euros pour les lauréats de l’Innovative Starters Award d’Innoviris

frans