Image default
TerreEntreprisesSantéInstitutionsClimatMatièreEducationPolitiqueSociétéTechno

430000€ om hergebruik van CO2, plastics en water vooruit te helpen

Ce contenu est uniquement disponible en Néerlandais.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits kent 430.000 euro steun toe aan CAPTURE, het onderzoeksplatform van de VUB, UGent, VITO en UAntwerpen. CAPTURE focust op onderzoek rond circulair gebruik van CO2, plastic en water, waarmee het de beschikbaarheid van kwalitatief water wil garanderen, gebruikte plastics als grondstof wil inzetten. Verder wil het consortium methoden onderzoeken om CO2 om te zetten in nuttige producten. CAPTURE wil dat samen doen met sterke kennisinstellingen en industriële spelers in Brussel en Vlaanderen.

CAPTURE speelt een belangrijke rol in het verbinden van alle beschikbare expertise Door de samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven, overheden en andere actoren te stimuleren, groeit het platform uit tot een krachtige samenwerking die een circulaire economie helpt installeren. CAPTURE ondersteunt ook projecten door stakeholders samen te brengen en zo de doorstroom van onderzoek naar innovatie en implementatie te versnellen.

CAPTURE, dat in 2015 werd opgericht door jonge en ambitieuze professoren, kende het laatste jaar een sterke groeisprint. De Universiteit Gent werd eind 2019 vervoegd door de kernpartners VITO en de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel volgde een jaar later. De vier instellingen zijn gelijkwaardige partners binnen het initiatief. Als gevolg telt het onderzoekplatform, dat samenwerking tussen uitstekende onderzoekers met bedrijven en overheden als kernwaarde heeft, ondertussen meer dan 50 onderzoeksleiders die verantwoordelijk zijn voor 40 onderzoeksgroepen en meer dan 300 onderzoekers. Dat laat toe om samen met meer dan 100 bedrijven en lokale, regionale en gewestelijke overheden volop de kaart van de circulaire economie te trekken.

Vertrekkend vanuit excellent onderzoek zetten al die actoren samen in op het ontwikkelen en opschalen van technologie, het zo snel mogelijk valoriseren en het voorzien van breed toegankelijke training. De intense samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is daarbij cruciaal, niet alleen zorgt het voor een snellere doorvertaling van onderzoek in industriële applicaties, ook helpt het om onderzoek te aligneren met bedrijfsnoden.
« Kennis is de kracht van deze samenwerking die het CAPTURE platform vooruit stuwt, kennisverspreiding en -demonstratie zijn een multiplicator », aldus de UGent. « Of het nu in de vorm van training of pilootopstellingen of demo’s is, het doel moet zijn dat kennis zo snel mogelijk richting belanghebbenden doorstroomt. CAPTURE moet een radar zijn voor bedrijven om te weten welke technologische mogelijkheden bestaan (of dat zullen doen) om water, CO2 en plastic zo efficiënt en optimaal mogelijk te hergebruiken. »
Enkele toonaangevende programma’s gaan bijvoorbeeld over het voorzien van circulaire watertoevoer voor industrie, de productie van methanol uit CO2  en het chemisch en mechanisch recyclen van plastics.

Het stimuleren van die open samenwerking tussen verschillende actoren is een financieel uitdagend vraagstuk. « De ondersteuning van minister Crevits voor 430.000 euro helpt niet alleen om de slagkracht van CAPTURE te vergroten », zo klinkt het bij de partners van het platform. « Ook worden de middelen ingezet om nog meer actoren te bereiken die de krachten willen bundelen om aan de circulaire economie van morgen te werken. »
De financiering zal onder andere gebruikt worden om opschalingsprojecten beter te omkaderen en een brede strekking aan bedrijven (van spin-off tot multinationals) te koppelen met onderzoekers om de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Dit alles in samenwerking met bestaande initiatieven.. Het doel is duidelijk: met vereende krachten ervoor zorgen dat circulaire modellen zo snel mogelijk de norm worden. Die ambitie staat bovendien in het beleidsplan dat het ministerie voor de periode 2019-2024 uitwerkte, namelijk: het duurzaam groeien dankzij een kennisgedreven circulaire economie.

Voor wie interesse heeft in het platform: CAPTURE is gestoeld op een open samenwerkingsmodel, iedereen die met een open blik samen aan de slag wil gaan, is welkom.

L’ULB décode la propagande de guerre

Christian Du Brulle

Le moustique tigre se rapproche de Bruxelles

Christian Du Brulle

La VUB s’intéresse à l’impact du coronavirus sur les femmes enceintes et les jeunes mères

frans