Image default
TerreBiologie

Élevage de tritons à crête en périphérie bruxelloise

De ouders van de larven werden drie jaar geleden afgevangen in het Zennegat, nadat duidelijk werd dat hun biotoop zou sneuvelen door grootschalige werken aan het Zennegat. Bij die werken werd een immens overstromingsgebied aangelegd, dat de inwoners van het rivierenland rond Mechelen en Willebroek moet vrijwaren van grootschalige overstromingen. « De overlevingskansen van kamsalamanders in een dergelijk overstromingsgebied zijn quasi nihil », zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Boortmeerbeek. « Daarom besloot het Agentschap Natuur en Bos de dieren met fuiken af te vangen. Tegelijk werd bij INBO, in het kweekcentrum in Linkebeek bij Brussel, een kweekprogramma op poten gezet. »

Bij de afvangacties werden enkele tientallen kamsalamanders gevangen, waarmee men in Linkebeek aan de slag ging. Volgens Sam Van de Poel, medewerker Amfibieën en Reptielen bij Natuurpunt is dat een primeur.

« Tijdens de drie kweekjaren hebben de vrouwtjes heel wat eieren kunnen leggen », zegt Van de Poel. « Daardoor konden we in totaal meer dan drieduizend salamanderlarven kweken, die dan systematisch in een nieuw biotoop in Boortmeerbeek werden uitgezet. »

Omdat ze gekweekt werden in beschermde en goed gecontroleerde omstandigheden, bovendien zonder predatoren, konden het merendeel van de in de kweekbakken geoogste salamandereitjes zicht tot larven ontwikkelen. Dat resulteerde in heel precies 3205 larven die in het Boortmeerbeeks Broek werden uitgezet.

« Het was indrukwekkend », herinnert zich D’Haeseleer, eigenlijk een bijenspecialist maar als vrijwilliger mee betrokken bij het uitzetten van de larven. « Heel de kwekerij stond vol bakken met eitjes en opgroeiende larven. We hadden bijna geen knowhow over hoe zo’n salamanderkweek moest worden aangepakt. Medewerkers van het kweekcentrum moeste speciaal les gaan volgen in de Verenigde Staten om de stiel te leren. »

« De overlevingskansen van die uitgezette larven zijn relatief klein », weet een realistische D’Haeseleer. « Dat is in de natuur niet anders. Als we in de komende jaren hier en daar volwassen nakomelingen vinden, zijn we al erg tevreden. »

Dat is trouwens nu al het geval. Er zijn voorlopig drie volwassen dieren teruggevonden die uit het kweekprogramma afkomstig zijn en die in de loop van de voorbije drie jaar werden uitgezet. Nu wordt gehoopt dat de populatie op eigen houtje verder kan en vanuit Boortmeerbeek verder zal uitzwermen over andere delen van de Zenne- en de Dijlevallei. Het Boortmeerbeeks Broek is overigens een belangrijke nieuwe schakel in een keten van populaties van de kamsalamander in de stroomgebieden van beide rivieren, die zo vervolledigd wordt. « Met het Boortmeerbeeks Broek wordt een ontbrekend puzzelstuk ingevuld van de metapopulatie die loopt van Mechelen tot Haacht », zegt D’Haeseleer. « De duurzame bescherming van de kamsalamander in de Dijlevallei komt hiermee een stapje dichterbij. »

https://radio2.be/vlaams-brabant-brussel/nieuwe-thuis-voor-kamsalamander-in-boortmeerbeek

https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/3205-kamsalamanders-krijgen-nieuwe-thuis-boortmeerbeek

La VUB dresse un historique récent des pollutions en mer du Nord

frans

Le satellite belge QARMAN, premier CubeSat qui veut survivre à une rentrée atmosphérique

frans

Neanderthalerskeletten van Goyet waren misschien een jachtbuit van mensengroepen uit het begin van de laatste ijstijd

frans